Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Được đăng lên bởi tramit14t4
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 1295 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHAPTER 6: LINKED
LISTS

Cấu trúc dữ liệu động

Mục tiêu



Giới thiệu khái niệm cấu trúc dữ liệu động.
Giới thiệu danh sách liên kết:
 Các kiểu tổ chức dữ liệu theo DSLK.
 Danh sách liên kết đơn: tổ chức, các thuật toán, ứng
dụng.

Kiểu dữ liệu tĩnh
Khái niệm : Một số đối tượng dữ liệu không thay thay đổi
được kích thước, cấu trúc, … trong suốt quá trình sống.
Các đối tượng dữ liệu thuộc những kiểu dữ liệu gọi là kiểu
dữ liệu tĩnh.
 Một số kiểu dữ liệu tĩnh : các cấu trúc dữ liệu được xây
dựng từ các kiểu cơ sở như: kiểu thực, kiểu nguyên, kiểu
ký tự ... hoặc từ các cấu trúc đơn giản như mẩu tin, tập
hợp, mảng ...
 Các đối tượng dữ liệu được xác định thuộc những kiểu dữ
liệu này thường cứng ngắt, gò bó  khó diễn tả được thực
tế vốn sinh động, phong phú.


CTDL tĩnh – Một số hạn chế




Một số đối tượng dữ liệu trong chu kỳ sống của nó có thể
thay đổi về cấu trúc, độ lớn, như danh sách các học viên
trong một lớp học có thể tăng thêm, giảm đi ... Nếu dùng
những cấu trúc dữ liệu tĩnh đã biết như mảng để biểu diễn
 Những thao tác phức tạp, kém tự nhiên  chương
trình khó đọc, khó bảo trì và nhất là khó có thể sử dụng
bộ nhớ một cách có hiệu quả.
Dữ liệu tĩnh sẽ chiếm vùng nhớ đã dành cho chúng suốt
quá trình hoạt động của chương trình  sử dụng bộ nhớ
kém hiệu quả.

CTDL tĩnh


Mảng 1 chiều
 Kích thước cố định (fixed size)
 Chèn 1 phần tử vào mảng rất khó
 Các phần tử tuần tự theo chỉ số 0  n-1
 Truy cập ngẫu nhiên (random access)
chèn

0

1

2

3

4

n­2

n­1

Cấu trúc dữ liệu động


Danh sách liên kết
 Cấp phát động lúc chạy chương trình
 Các phần tử nằm rải rác ở nhiều nơi trong bộ nhớ
 Kích thước danh sách chỉ bị giới hạn do RAM
 Thao tác thêm xoá đơn giản
Insert, 
Delete

Hướng giải quyết
Cần xây dựng cấu trúc dữ liệu đáp ứng được các yêu cầu:
 Linh động hơn.
 Có thể thay đổi kích thước, cấu trúc trong suốt thời
gian sống.
 Cấu trúc dữ liệu động.


Danh sách liên kết
( LINKED LIST )

Biến không động
Biến không động (biến tĩnh, biến nửa tĩnh) là những biến thỏa:
 Được khai báo tường minh,
 Tồn tại khi vào phạm vi khai báo và chỉ mất khi ra khỏi phạm
vi này,
 Được cấp phát vùng nhớ trong vùng dữ liệu (Data segment)
hoặc là Stack (đối với biến nửa tĩnh - các biến cục bộ).
 Kích thước không thay đổi trong suốt quá trình sống.
 Do được khai báo tường minh, các biến không động có một
định danh đã được kết nối với địa chỉ vùng nhớ lưu trữ biến
và được truy xuất trực tiếp thông qua định danh đó.
 Ví dụ :
int
a;
// a, b là...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Người đăng: tramit14t4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
tài liệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9 10 894