Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Được đăng lên bởi tramit14t4
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật–SGU2010

Trang 0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH
-----------o0o----------

BÀI TẬP
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
(lưu hành nội bộ)

Năm 2010

Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật–SGU2010

Trang 1

Lời giới thiệu
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ
sở ngành của sinh viên các chuyên ngành công nghệ thông tin và cũng là nội dung
quan trọng ở các kỳ thi tốt nghiệp, thi hoàn chỉnh đại học các chuyên ngành công
nghệ thông tin.
Giáo trình này trình bày các chủ đề bài tập về:Tổng quan về cấu trúc dữ liệu
và giải thuật, tìm kiếm, sắp xếp, cấu trúc danh sách liên kết và cấu trúc cây theo
ngôn ngữ C/C++. Mỗi chủ đề được thiết kế gồm các phần: Tóm tắt lý thuyết, một số
dạng bài tập điển hình và một số đề bài tập chọn lọc. Phần cuối của giáo trình có
hướng dẫn giải cho một số bài tập tiêu biểu, đồng thời bổ sung một số đề thi mẫu để
sinh viên tự rèn luyện kỹ năng phân tích vấn đề bài toán. Giáo trình chỉ trình bày vấn
đề bài tập, còn các vấn đề lý thuyết liên quan thì bạn đọc có thể tham khảo chi tiết ở
các quyển sách đã được chỉ ra ở phần tài liệu tham khảo.
Quyển giáo trình này được biên soạn để làm tài liệu tham khảo khi giảng các
học phần cấu trúc dữ liệu và giải thuật ở hệ đại học và cao đẳng. Chúng tôi xin trân
trọng giới thiệu với bạn đọc quyển giáo trình này và hy vọng rằng nó sẽ giúp cho
việc giảng dạy và học tập học phần cấu trúc dữ liệu và giải thuật được thuận lợi
hơn.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2010
CÁC TÁC GIẢ

Bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật–SGU2010

Trang 2

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
A.Tóm tắt lý thuyết
1.Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Xuyên suốt trong giáo trình này, chúng tôi muốn đề cập đến hai mặt quan
trọng của một vấn đề bài toán là cách thức tổ chức dữ liệu của bài toán và các phép
xử lý trên các dữ liệu đó.
1.1.Cấu trúc dữ liệu
Cấu trúc dữ liệu của bài toán là cách thức tổ chức dữ liệu sao cho phản ánh
chính xác dữ liệu của bài toán và có thể dùng máy tính để xử lý các dữ liệu đó một
cách hiệu quả.
Một cấu trúc dữ liệu được đánh giá là tốt nếu nó thỏa mãn được các yêu cầu
như: Phản ánh đúng thực tế bài toán, phù hợp với các thao tác xử lý trên đó, tiết
kiệm được tài nguyên hệ thống,…
1.2.Giải thuật (trong giáo trình này chúng tôi đồng nhất khái niệm thuật toán
và giải thuật)
Giải thuật là một bảng liệt kê các chỉ dẫn (hay các qui tắc) cần thực hiện theo
từng bước xác địn...
Bài tp cu trúc d liu và gii thut–SGU2010 Trang 0
TRƯỜNG ĐẠI HC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
B MÔN KHOA HC MÁY TÍNH
-----------o0o----------
BÀI TP
CU TRÚC D LIU VÀ GII THUT
(lưu hành ni b)
Năm 2010
Tài liệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Người đăng: tramit14t4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Tài liệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9 10 581