Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu codeigniter

Được đăng lên bởi vunguyen01
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 3755 lần   |   Lượt tải: 2 lần
2010

Đồ Án Cơ Sở: Tìm
Hiểu PHP
Framework
CodeIgniter

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
4/1/2010

Mục lục
1. Giới thiệu ...................................................................................................................................................... 5
1.1.

Tổng quan............................................................................................................................................ 5

1.2.

Những điểm nổi bật ........................................................................................................................ 5

1.3.

Những điểm hạn chế ....................................................................................................................... 6

1.4.

C{i đặt.................................................................................................................................................... 6

2. Tìm hiểu ........................................................................................................................................................ 7
2.1.

Mô hình Model-View-Controller ............................................................................................... 7

2.2.

Cấu trúc CodeIgniter....................................................................................................................... 8

2.3.

Dòng chảy dữ liệu trong CodeIgniter ................................................................................... 10

2.4.

CodeIgniter URL ............................................................................................................................ 11

2.5.

Model .................................................................................................................................................. 13

2.6.

View .................................................................................................................................................... 14

2.7.

Controller ......................................................................................................................................... 16

2.8.

C|c thư viện ..................................................................................................................................... 18

2.9.

Các helper và plugin..................................................................................................................... 21

2.10.

Tự động khai báo .............................................
Đồ Án Cơ Sở: Tìm
Hiu PHP
Framework
CodeIgniter
2010
ĐẠI HC K THUT CÔNG NGH THÀNH PH H CHÍ MINH
4/1/2010
tài liệu codeigniter - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu codeigniter - Người đăng: vunguyen01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
tài liệu codeigniter 9 10 800