Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU CÔNG TÁC XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi Nguyen Van Nhut
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
1- Chuẩn bị mặt bằng làm nền móng.
ͽ Việc chuẩn bị mặt bằng bao gồm việc làm sạch phát quang mặt đất, giải
tỏa nhà và kết cấu xây dựng cũ, vẩn chuyển phế thải đỗ đi. Sauk hi chuẩn bị
mặt bằng đội thợ vào công tác làm móng: Việc làm nền bao gồm các công
việc sau: Đào đất, hút nước ngầm đổ đất thừa, be thành đất gia cố nền ( nếu
cần thiết ) . Việc gia cố nền hiện tại có 2 hình thức đóng cừ tram hoặc bê
tông cốt thép:
- Cừ tràm thường có chiều dài từ 3m – 5m ép bằng máy xuống đất với mật
độ khoảng 25 cây/m2. Mục đích của việc đóng cừ tràm là làm nén chặt phần
nền đất dưới chân công trình làm tăng cường độ của nền móng, tạo một
điểm tỳ cho phần móng nhà.
- Đối với các khu đất làm trên ao hồ lấp, để đảm bảo an toàn, cần thực hiện
việc khoan ép cọc bê tông cốt thép. Cọc bê tông cốt thép cho nhà dân thường
là loại có thiết diện 200x200 hoặc 250x250. Mỗi đoạn dài từ 3m – 8m bao
gồm đoạn than và một đoạn mũi cọc. Các cọc bê tông này thường được đổ
sẳn vẩn chuyển đến công trường bằng xe tải, sau đó dùng máy cẩu ép lên và
ép xuống đất có 2 loại máy ép là máy ép tải và máy ép neo.
2 – Cách tính gạch ống xây theo m2
∙ Kích thước gạch ống xây 8cm x19cm
Tường 110
∙ 1m2 = 1000cm . Ta áp dụng công thức sau: 100/{ ( 8+1), (19+1) }= 56 viên
Tùy theo loại kích thước của gạch cho nên số lượng sẽ khác.
Tường 220 nhân đôi số lượng gạch của tường 110 là được.
diendannoithat.vn
tinhocpro.info

...
TÀI LIỆU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
1- Chuẩn bị mặt bằng làm nền móng.
ͽ Việc chuẩn bị mặt bằng bao gồm việc làm sạch phát quang mặt đất, giải
tỏa nhà và kết cấu xây dựng cũ, vẩn chuyển phế thải đỗ đi. Sauk hi chuẩn bị
mặt bằng đội thợ vào công tác làm móng: Việc làm nền bao gồm các công
việc sau: Đào đất, hút nước ngầm đổ đất thừa, be thành đất gia cố nền ( nếu
cần thiết ) . Việc gia cố nền hiện tại có 2 hình thức đóng cừ tram hoặc bê
tông cốt thép:
- Cừ tràm thường có chiều dài từ 3m – 5m ép bằng máy xuống đất với mật
độ khoảng 25 cây/m
2
. Mục đích của việc đóng cừ tràm là làm nén chặt phần
nền đất dưới chân công trình làm tăng cường độ của nền móng, tạo một
điểm tỳ cho phần móng nhà.
- Đối với các khu đất làm trên ao hồ lấp, để đảm bảo an toàn, cần thực hiện
việc khoan ép cọc bê tông cốt thép. Cọc bê tông cốt thép cho nhà dân thường
là loại có thiết diện 200x200 hoặc 250x250. Mỗi đoạn dài từ 3m – 8m bao
gồm đoạn than và một đoạn mũi cọc. Các cọc bê tông này thường được đổ
sẳn vẩn chuyển đến công trường bằng xe tải, sau đó dùng máy cẩu ép lên và
ép xuống đất có 2 loại máy ép là máy ép tải và máy ép neo.
2 – Cách tính gạch ống xây theo m
2
∙ Kích thước gạch ống xây 8cm x19cm
Tường 110
∙ 1m
2
= 1000cm . Ta áp dụng công thức sau: 100/{ ( 8+1), (19+1) }= 56 viên
Tùy theo loại kích thước của gạch cho nên số lượng sẽ khác.
Tường 220 nhân đôi số lượng gạch của tường 110 là được.
diendannoithat.vn
tinhocpro.info
TÀI LIỆU CÔNG TÁC XÂY DỰNG - Người đăng: Nguyen Van Nhut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
TÀI LIỆU CÔNG TÁC XÂY DỰNG 9 10 714