Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Google Adword

Được đăng lên bởi Sơn chống nóng Insulkote
Số trang: 224 trang   |   Lượt xem: 1523 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ôn Tập Bài Thi: Cơ bản về quảng cáo
Bài kiểm tra cơ bản về quảng cáo bao gồm các khía cạnh cơ bản của AdWords và quảng cáo trực tuyến, kể
cả quản lý tài khoản và giá trị của quảng cáo tìm kiếm.

Nội dung ôn tập
1. Giới thiệu AdWords
2. Quản lý tài khoản
3. Quản lý chiến dịch và nhóm quảng cáo
4. Nhắm mục tiêu theo từ khóa
5. Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ & vị trí
6. ịnh dạng quảng cáo
7. Ngân sách và đặt giá thầu
8. o lường và tối ưu hóa
9. Hiệu suất, lợi nhuận và tăng trưởng
10. Quản lý nhiều tài khoản

1

1. Giới thiệu AdWords
Hiểu AdWords


Quảng cáo trên Google AdWords: tổng quan



Cách thức AdWords hoạt động



Tạo từ vựng quảng cáo trực tuyến của bạn



Sự khác biệt giữa kết quả tìm kiếm và quảng cáo của Google



Những gì cần theo dõi dựa trên mục tiêu quảng cáo của bạn



Chi phí được tính như thế nào trong AdWords



Hiểu vị trí quảng cáo và Xếp hạng quảng cáo

Hiểu Mạng Google


Mạng Google



Giới thiệu về Mạng tìm kiếm của Google



Giới thiệu về Mạng hiển thị của Google



Vị trí quảng cáo có thể xuất hiện trong Mạng hiển thị



Giới thiệu về nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh

1.1. Quảng cáo trên Google AdWords: tổng quan





AdWords, chương trình quảng cáo trực tuyến của Google, cho phép bạn tiếp cận các khách
hàng mới và phát triển doanh nghiệp của mình.
Chọn nơi quảng cáo của bạn xuất hiện, đặt ngân sách mà bạn thấy hài lòng và đo lường
tác động của quảng cáo.
Không có cam kết chi tiêu tối thiểu. Bạn có thể tạm dừng hoặc dừng bất kỳ lúc nào.
Hãy bắt đầu tại 

Tiếp cận mọi người khi họ tìm kiếm từ hoặc cụm từ (mà chúng tôi gọi là từ khóa) hoặc duyệt
các trang web có chủ đề liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Quảng cáo của bạn có thể xuất
hiện trên Google và các trang web đối tác của Google. Với đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC),
bạn chỉ bị tính phí khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn.

Quảng cáo của bạn xuất hiện
bên cạnh nội dung có liên quan

Mọi người nhấp vào quảng cáo
của bạn

Và kết nối với doanh nghiệp của
bạn

2

Lợi ích của quảng cáo với Google AdWords
Một vài điều quan trọng khiến AdWords khác biệt so với các loại quảng cáo khác. Sử dụng
AdWords, bạn có thể:

Tiếp cận mọi người vào đúng thời điểm họ đang tìm kiếm
những gì bạn cung cấp






Quảng cáo của bạn được hiển thị cho những người đang tìm
kiếm các loại sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp. Bởi vậy
những người đó có nhiều khả năng thực hiện hành động hơn.
Bạn có thể chọn vị trí quảng cáo của mình xuất hiện -- trên
trang web cụ...
1



Ni dung ôn tp
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Tài liệu Google Adword - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Google Adword - Người đăng: Sơn chống nóng Insulkote
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
224 Vietnamese
Tài liệu Google Adword 9 10 328