Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu GSM

Được đăng lên bởi rise4gain
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1.GSM là gì?

GSM là hệ thống thông tin di động toàn cầu (tiếng Anh: Global System for Mobile
Communications; tiếng Pháp: Groupe Spécial Mobile; viết tắt: GSM) là một công
nghệ dùng cho mạng thông tin di động. Dịch vụ GSM được sử dụng bởi hơn 2 tỷ
người trên 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các mạng thông tin di động GSM cho
phép có thể roaming với nhau do đó những máy điện thoại di động GSM của các
mạng GSM khác nhau có thể sử dụng được nhiều nơi trên thế giới.
GSM là một hệ thống có cấu trúc mở nên hoàn toàn không phụ thuộc vào phần
cứng, người ta có thể mua thiết bị từ nhiều hãng khác nhau.
GSM là chuẩn phổ biến nhất cho điện thoại di động (ĐTDĐ) trên thế giới. Khả
năng phát sóng rộng khắp của chuẩn GSM làm cho nó trở nên phổ biến trên thế
giới, cho phép người sử dụng có thể sử dụng ĐTDĐ của họ ở nhiều vùng trên
thế giới. GSM khác với các chuẩn tiền thân của nó về cả tín hiệu và tốc độ, chất
lượng cuộc gọi. Nó được xem như là một hệ thống ĐTDĐ thế hệ thứ hai (second
generation, 2G). GSM là một chuẩn mở, hiện tại nó được phát triển bởi 3rd
Generation Partnership Project (3GPP) Đứng về phía quan điểm khách hàng, lợi
thế chính của GSM là chất lượng cuộc gọi tốt hơn, giá thành thấp và dịch vụ tin
nhắn. Thuận lợi đối với nhà điều hành mạng là khả năng triển khai thiết bị từ
nhiều người cung ứng. GSM cho phép nhà điều hành mạng có thể sẵn sàng dịch
vụ ở khắp nơi, vì thế người sử dụng có thể sử dụng điện thoại của họ ở khắp nơi
trên thế giới.
2.Lịch sử của GSM



Trong năm 1982, Nordic Telecom và Netherlands PTT thành lập CEPT
(Conference of European Post and Telecommunications) để trình bày một digital
mới có chuẩn cấu trúc mạng tế bào



1982-1985: Conférence Européennedes Postes et Télécommunications (CEPTHiệp Hội Bưu Chính Viễn Thông Châu Âu) bắt đầu đưa ra chuẩn viễn thông tin
kỷ thỵât số Châu Âu tại băng tần 900MHz, tên là GSM (Global System for Mobile
communication).



1986 - 1988: thử nghiệm các kĩ thuật mới trong truyền dẫn vô tuyến, đến năm
1988 thì hệ thống GSM được phê chuẩn



1989: Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI-European Telecom-munication
Standards Institude) nhận trách nhiệm phát triển đặc tả GSM.



1991: Chuẩn GSM 1800 đã được công bố. Thống nhất cho phép các nước ngoài
CEPT đựơc quyền tham gia bản MoU



1994: MoU có hơn 100 tổ chức tham gia, tại 60 nước. Nhiều mạng GMS ra
đời. Tổng số thuê bao lên 3 triệu.



1998: MoU có 253 thành viên trên 100 nước và có trên 70 triệu thuê bao trên
toàn cầu, chiếm 31% thị trường di động t...
1.GSM là gì?
GSM là hệ thống thông tin di động toàn cầu (tiếng Anh: Global System for Mobile
Communications; tiếng Pháp: Groupe Spécial Mobile; viết tắt: GSM) là một công
nghệ dùng cho mạng thông tin di động. Dịch vụ GSM được sử dụng bởi hơn 2 tỷ
người trên 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các mạng thông tin di động GSM cho
phép có thể roaming với nhau do đó những máy điện thoại di động GSM của các
mạng GSM khác nhau có thể sử dụng được nhiều nơi trên thế giới.
GSM là một hệ thống có cấu trúc mở nên hoàn toàn không phụ thuộc vào phần
cứng, người ta có thể mua thiết bị từ nhiều hãng khác nhau.
GSM là chuẩn phổ biến nhất cho điện thoại di động (ĐTDĐ) trên thế giới. Khả
năng phát sóng rộng khắp của chuẩn GSM làm cho nó trở nên phổ biến trên thế
giới, cho phép người sử dụng có thể sử dụng ĐTDĐ của họ ở nhiều vùng trên
thế giới. GSM khác với các chuẩn tiền thân của nó về cả tín hiệu và tốc độ, chất
lượng cuộc gọi. Nó được xem như là một hệ thống ĐTDĐ thế hệ thứ hai (second
generation, 2G). GSM là một chuẩn mở, hiện tại nó được phát triển bởi 3rd
Generation Partnership Project (3GPP) Đứng về phía quan điểm khách hàng, lợi
thế chính của GSM là chất lượng cuộc gọi tốt hơn, giá thành thấp và dịch vụ tin
nhắn. Thuận lợi đối với nhà điều hành mạng là khả năng triển khai thiết bị từ
nhiều người cung ứng. GSM cho phép nhà điều hành mạng có thể sẵn sàng dịch
vụ ở khắp nơi, vì thế người sử dụng có thể sử dụng điện thoại của họ ở khắp nơi
trên thế giới.
2.Lịch sử của GSM
Trong năm 1982, Nordic Telecom và Netherlands PTT thành lập CEPT
(Conference of European Post and Telecommunications) để trình bày một digital
mới có chuẩn cấu trúc mạng tế bào
1982-1985: Conférence Européennedes Postes et Télécommunications (CEPT-
Hiệp Hội Bưu Chính Viễn Thông Châu Âu) bắt đầu đưa ra chuẩn viễn thông tin
kỷ thỵât số Châu Âu tại băng tần 900MHz, tên là GSM (Global System for Mobile
communication).
1986 - 1988: thử nghiệm các kĩ thuật mới trong truyền dẫn vô tuyến, đến năm
1988 thì hệ thống GSM được phê chuẩn
1989: Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI-European Telecom-munication
Standards Institude) nhận trách nhiệm phát triển đặc tả GSM.
tài liệu GSM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu GSM - Người đăng: rise4gain
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
tài liệu GSM 9 10 265