Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học excel 2007

Được đăng lên bởi mrmanh173
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1976 lần   |   Lượt tải: 23 lần
GIÁO TRÌNH

Tìm hiểu Microsoft Office 2007
Tìm hiểu Microsoft Excel 2007
LÊ VĂN HIẾU

2009

VIỆT NAM

Tìm hiểu Microsoft Office 2007- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007
MỤC LỤC
PHẦN I: LÀM QUEN VỚI EXCEL 2007 ..................................................................... 6
1. Làm quen nhanh với Excel 2007............................................................................. 6
a. Những thuật ngữ cần nhớ ..................................................................................... 6
b. Ribbon công cụ mới của Excel 2007 ................................................................... 6
c. Chuẩn XML ......................................................................................................... 7
2. Tìm hiểu Excel 2007: Tạo một workbook đầu tiên ................................................ 7
a. Mở một workbook có sẵn .................................................................................... 7
b. Lưu workbook ...................................................................................................... 8
c. Đóng workbook.................................................................................................... 9
d. Sắp xếp workbook ............................................................................................... 9
e. Thủ thuật cơ bản với worksheet ........................................................................... 9
3. Tìm hiểu Excel 2007: Cách nhập công thức ......................................................... 11
a. Tìm hiểu về công thức Excel 2007 .................................................................... 11
b. Bắt đầu với dấu bằng (=) ................................................................................... 12
c. Tìm hiểu về công thức tổng giá trị trong một cột (SUM) .................................. 12
d. Nên copy một công thức thay vì tạo ra một công thức mới .............................. 13
e. Tìm hiểu về cell (ô) ............................................................................................ 14
f. Cập nhật kết quả công thức ................................................................................ 14
g. Sử dụng công thức Sum cho một vài giá trị trong cột ....................................... 15
h. Sử dụng công thức đơn giản khác trong Excel 2007 ......................................... 15
i. Tìm giá trị trung bình .......................................................................................... 15
j. Tìm giá ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu học excel 2007 - Người đăng: mrmanh173
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Tài liệu học excel 2007 9 10 743