Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Project 2007

Được đăng lên bởi Hiếu Trần
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 7920 lần   |   Lượt tải: 22 lần
PHẦN V

 

Microsoft PROJECT 

73

Phần I: Giới thiệu chung Microsoft Project
1. Mục đích chung và các yêu cầu của Microsoft Project

Microsoft Project là một chương trình chuyên dùng để quản lý các dự án, là chương
trình có những công cụ mạnh và thuận tiện. Với Microsoft Project bạn có thể làm việc với
nhiều chế độ, nhiều công cụ, chức năng tinh vi để thực hiện các thao tác tạo lập và hiệu
chỉnh trên dự án đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho bạn.
Mục đích chung của Microsoft Project 2007 gồm:
• Tổ chức lập kế hoạch và quản lý dự án.
• Lên lịch công tác.
• Chỉ định các tài nguyên và chi phí cho các công việc trong dự án.
• Điều chỉnh kế hoạch để thích ứng với các điều kiện ràng buộc.
• Chuẩn bị các báo biểu cần thiết cho dự án.
• Dự trù các tác động đến tiến độ của dự án khi xảy ra những thay đổi có ảnh hưởng
lớn đến dự án.
• Xem xét lại dự án để đối phó với các tình huống ngẫu nhiên.
• Đánh giá tài chính chung của dự án.
• In ấn các báo biểu phục vụ dự án.
• Làm việc và quản lý theo nhóm.
• Rút kinh nghiệm trong khi thực hiện dự án.
Để chạy Microsoft Project 2007 phần cứng tối thiểu của máy tính là:
− Bộ vi xửa lý 1.2Gb trở lên
− 128 Mb RAM
− Window XP
− Ổ cứng >100 Mb
Và bạn cần có các phần mềm sau:
− Phần mềm Microsoft Project 2007
− Bộ gõ tiếng Việt
Là một người bắt đầu sử dụng chương trình Microsoft Project, bạn chắc hẳn có rất
nhiều thắc mắc về việc tạo và quản lý một dự án. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn
những khái niệm cơ bản trong Microsoft Project để quản lý dự án, sau đó bạn sẽ cùng tạo,
quản lý các thay đổi dự án thông qua các bài giảng của cuốn sách. Mỗi bài giảng là những
hướng dẫn cụ thể từng bước trong việc tạo mới dự án, theo dõi hoạt động và quản lý dự
án.

2. Quản lý dự án là gì?

Quản lý dự án là một quá trình lập kế hoạch, tổ chức, theo dõi và quản lý các công
việc và nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đặt ra với nhiều ràng buộc về thời gian, chi
phí và tài nguyên. Kế hoạch của dự án có thể chỉ là đơn giản, ví dụ như một tập hợp nhỏ
các công việc cùng thời gian bắt đầu và kết thúc, cũng có thể phức tạp gồm hàng nghìn
các công việc và tài nguyên với chi phí hàng tỷ đôlla.
Hầu hết các dự án đều có những điểm chung bao gồm việc phân chia dự án thành các
công việc nhỏ dễ dàng quản lý, lập lịch thực hiện các công việc, trao đổi với nhóm và
theo dõi các tiến trình thực hiện công việc. Mọi dự án đều bao gồm ba pha chính sau:
− Lập kế hoạch dự án

74

− Theo dõi các thay đổi và quản lý dự án
− Kết thúc dự án.
Các pha này càng ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Project 2007 - Người đăng: Hiếu Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsoft Project 2007 9 10 486