Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ubuntu bằng tiếng Việt

Được đăng lên bởi 영어호앙
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu hướng
dẫn sử dụng
Ubuntu bằng
tiếng Việt

Dùng live CD Desktop
Ubuntu 9.04
Jaunty Jackalope

Vũ Đỗ Quỳnh
(vdquynh@gmail.com)

Hà Nội
Tháng 05/2009
(đã sửa 23/09/2009)

1

Dùng live CD Desktop
Ubuntu 9.04
Jaunty Jackalope
Nội dung
I. Ubuntu là gì ?..............................................................................................................................................2
II. Live CD là gì ?..........................................................................................................................................3
III. Làm sao để nhận được một Live CD Ubuntu ?.......................................................................................3
IV. Khởi động Live CD..................................................................................................................................3
A. Yêu cầu về phần cứng..........................................................................................................................3
B. Setup BIOS để khởi động Live CD......................................................................................................3
C. Chọn ngôn ngữ và bàn phím.................................................................................................................3
V. Môi trường làm việc đồ họa GNOME.......................................................................................................4
VI. Cài đặt hệ thống Ubuntu vào điã cứng....................................................................................................4
A. Bước 1 : Chọn ngôn ngữ......................................................................................................................5
B. Bước 2 : Chọn mũi giờ địa phương......................................................................................................5
C. Bước 3 : Chọn bàn phím.......................................................................................................................6
D. Bước 4 : Phân vùng ổ cứng..................................................................................................................6
E. Bước 5 : xác định tên đăng nhập và mật mã của người dùng...............................................................9
F. Bước 6 : Nhập vào số liệu cá nhân từ các phân vùng Windows (nếu có).............................................9
G. Bước 7 : Tóm lại tiến trình cài đặt và quyết định thực hiện...............................................................10...
Tài liệu hướng
dẫn sử dụng
Ubuntu bằng
tiếng Việt
1
Dùng live CD Desktop
Ubuntu 9.04
Jaunty Jackalope
Vũ Đỗ Quỳnh
(vdquynh@gmail.com)
Hà Nội
Tháng 05/2009
(đã sửa 23/09/2009)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ubuntu bằng tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ubuntu bằng tiếng Việt - Người đăng: 영어호앙
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ubuntu bằng tiếng Việt 9 10 10