Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu inova

Được đăng lên bởi manhtruongpc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 913 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU TỐI ƯU HÓA WEBSITE (SEO)

I.

GIỚI THIỆU
1.

SEO là gì?

SEO là viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization - nghĩa tiếng Việt: Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm - là một tập hợp
các phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả của các công cụ tìm kiếm và có thể
được coi là một tiểu lĩnh vực của tiếp thị qua công cụ tìm kiếm.
Thuật ngữ SEO cũng có thể được dùng để chỉ những người làm công việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, là những nhà tư
vấn đưa ra những dự án tối ưu hóa cho các website của khách hàng. Một số người phân loại SEO thành "SEO mũ trắng"
(các phương pháp bình thường như xây dựng nội dung website và nâng cao chất lượng của nó) và "SEO mũ đen" (dùng
các thủ đoạn như cloaking và spamdexing).
Các công cụ tìm kiếm hiển thị một số dạng danh sách trong Trang kết quả tìm kiếm (SERP) bao gồm danh sách các
trang quảng cáo trả tiền, danh sách các trang SEO tự nhiên. Mục tiêu của SEO chủ yếu hướng tới việc nâng cao thứ
hạng của website để lọt vào danh sách các trang SEO tự nhiên.
Ví dụ khi tìm kiếm với từ khóa: Phan mem dang tin. Các trang nằm trong khu vực có nền màu vàng nhạt (ở bên trên,
đôi khi là ở bên phải) là các trang trả tiền để lên TOP1, khi nào hết tiền thì sẽ biến mất, không còn xuất hiện nữa. Còn
các trang ở bên dưới khu màu vàng là trang làm SEO tự nhiên, lên TOP 1 bằng cách tối ưu hóa website, để web thân
thiện với Google, từ đó Google đưa lên đầu
Những trang này đã lên TOP là sẽ ở đó lâu dài, và không hề tốn tiền, hết tiền thì cũng vẫn đứng TOP 1. Đây chính là
mục tiêu nhắm tới của việc làm SEO.

2.

Mục đích của việc làm SEO

Google, Yahoo, Bing… được coi như những Cây cầu đưa khách hàng (những người sử dụng internet, có nhu cầu sử dụng
VAS) đến với chúng ta (web của chúng ta). Vậy mục tiêu của Nhà Kinh doanh trực tuyến là gì?
Đơn giản là: Làm cho Google tìm thấy chúng ta đầu tiên!
Được đứng trong hàng ngũ Top 10 kết quả đầu tiên (tức xuất hiện trong trang 1 của SERP) có vai trò quan trọng số 1 đối
với bất cứ website nào, nhưng rớt khỏi vị trí Top 10 cũng lại là nỗi kinh hoàng của bất cứ webmaster nào.
Google.com có chức năng “I’m feeling lucky”, khi tìm một nội dung nào đó, và click vào “I’m feeling lucky”, Google.com
sẽ chuyển người dùng thẳng tới một website có nội dung phù hợp nhất với từ khoá đó (chứ không hiện ra trang danh sách
kết quả cho người dùng lựa chọn như bình thường). Để vào được Google.com bạn gõ google.com/en hoặc
google.com/ncr

Được “I’m feeling lucky” là niềm hạnh phúc vô bờ bến, vì...
TÀI LIU TỐI ƯU HÓA WEBSITE (SEO)
I. GII THIU
1. SEO là gì?
SEO là viết tt ca cm t Search Engine Optimization - nghĩa tiếng Vit: Ti ưu a công c tìm kiếm - là mt tp hp
các phương pháp nhm nâng cao th hng ca mt website trong các trang kết qu ca các công c tìm kiếm và th
được coi là mt tiu lĩnh vc ca tiếp th qua công c tìm kiếm.
Thut ng SEO cũng th được dùng để ch nhng người làm công vic ti ưu hóa công c tìm kiếm, là nhng nhà tư
vn đưa ra nhng d án tối ưu hóa cho các website ca khách hàng. Mt s người phân loi SEO thành "SEO mũ trng"
(các phương pháp bình thường nhưy dng ni dung website và nâng cao cht lượng ca nó) và "SEO mũ đen" (dùng
các th đoạn như cloaking và spamdexing).
c công c m kiếm hin th mt s dng danh sách trong Trang kết qu tìm kiếm (SERP) bao gm danh sách các
trang qung cáo tr tin, danh sách các trang SEO t nhiên. Mc tiêu ca SEO ch yếu hướng ti vic nâng cao th
hng ca website để lt vào danh sách c trang SEO t nhiên.
d khi tìm kiếm vi t ka: Phan mem dang tin. c trang nm trong khu vc nn màu vàng nht ( bên tn,
đôi khi bên phi) c trang tr tiền đ lên TOP1, khi nào hết tin thì s biến mt, không còn xut hin na. Còn
c trang n dưi khu màu vàng trang làm SEO t nhiên, lên TOP 1 bng cách tối ưu hóa website, để web thân
thin vi Google, t đó Google đưa n đu
Những trang này đã lên TOP s đó lâu dài, không h tn tin, hết tin tcũng vẫn đng TOP 1. Đây cnh
mc tiêu nhm ti ca vic làm SEO.
Tài liệu inova - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu inova - Người đăng: manhtruongpc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tài liệu inova 9 10 484