Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu lập trình C căn bản

Được đăng lên bởi Bear Hoài
Số trang: 284 trang   |   Lượt xem: 1254 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bài 1

Những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Phân biệt sự khác nhau giữa Câu lệnh, Chương trình và Phần mềm
 Biết được quá trình hình thành C
 Nên dùng C khi nào và tại sao
 Nắm được cấu trúc một chương trình C
 Hiểu rõ khái niệm giải thuật (algorithms)
 Vẽ lưu đồ (flowchart)
 Liệt kê các ký hiệu dùng trong lưu đồ
Giới thiệu
Ngày nay, khoa học máy tính thâm nhập vào mọi lĩnh vực. Tự động hóa hiện đang là ngành chủ chốt
điều hướng sự phát triển thế giới. Bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải hiểu biết ít nhiều về Công
nghệ Thông tin và lập trình nói chung. Cụ thể, C là một ngôn ngữ lập trình cấp cao mà mọi lập trình
viên cần phải biết. Vì thế, trong giáo trình này, chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết cấu trúc ngôn ngữ C.
Ðầu tiên chúng ta tìm hiểu sự khác nhau của những khái niệm: Lệnh (Command), Chương trình
(Program) và Phần mềm (Software).
1.1 Ra lệnh cho máy tính làm việc
Khi một máy tính được khởi động, nó sẽ tự động thực thi một số tiến trình và xuất kết quả ra màn
hình. Ðiều này diễn ra thế nào? Câu trả lời đơn giản là nhờ vào Hệ điều hành cài đặt bên trong máy
tính. Hệ điều hành (operating system) được xem như phần mềm hệ thống. Phần mềm này khởi động
máy tính và thiết lập các thông số ban đầu trước khi trao quyền cho người dùng. Để làm được điều
này, hệ điều hành phải được cấu tạo từ một tập hợp các chương trình. Mọi chương trình đều cố gắng
đưa ra lời giải cho một hay nhiều bài toán nào đóMọi chương trình cố gắng đưa ra giải pháp cho một
hay nhiều vấn đề. Mỗi chương trình là tập hợp các câu lệnh giải quyết một bài toán cụ thể. Một nhóm
lệnh tạo thành một chương trình và một nhóm các chương trình tạo thành một phần mềm.
Để rõ hơn, chúng ta hãy xem xét một thí dụ : Một người bạn đến nhà chúng ta chơi và được mời món
sữa dâu. Anh ta thấy ngon miệng và muốn xin công thức làm. Chúng ta hướng dẫn cho anh ta làm như
sau :
1. Lấy một ít sữa.
2. Đổ nước ép dâu vào.
3. Trộn hỗn hợp này và làm lạnh.
Bây giờ nếu bạn của chúng ta theo những chỉ dẫn này, họ cũng có thể tạo ra món sữa dâu tuyệt vời.
Chúng ta hãy phân tích chỉ thị (lệnh) ở trên
 Lệnh đầu tiên : Lệnh này hoàn chỉnh chưa ? Nó có trả lời được câu hỏi lấy sữa ‘ở đâu’ ?.
 Lệnh thứ hai : Một lần nữa, lệnh này không nói rõ nước ép dâu để ‘ở đâu’.

Những khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C

1

May mắn là bạn của chúng ta đủ thông minh để hiểu được công thức pha chế nói trên, dù rằng còn
nhiều điểm chưa rõ ràng. Do vậy nếu chúng ta muốn phổ biến cách làm, chúng...
Những khái niệm cơ bản của ngôn ngữ C 1
Bài 1 Những khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Phân biệt sự khác nhau giữa Câu lệnh, Chương trình và Phần mềm
Biết được quá trình hình thành C
Nên dùng C khi nào và tại sao
Nắm được cấu trúc một chương trình C
Hiểu rõ khái niệm giải thuật (algorithms)
Vẽ lưu đồ (flowchart)
Liệt kê các ký hiệu dùng trong lưu đồ
Giới thiệu
Ngày nay, khoa học máy tính thâm nhập vào mọi lĩnh vực. Tự động hóa hiện đang ngành chủ chốt
điều hướng sự phát triển thế giới. Bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải hiểu biết ít nhiều về Công
nghệ Thông tin lập trình nói chung. Cụ thể, C một ngôn ngữ lập trình cấp cao mọi lập trình
viên cần phải biết. thế, trong giáo trình này, chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết cấu trúc ngôn ngữ C.
Ðầu tiên chúng ta tìm hiểu sự khác nhau của những khái niệm: Lệnh (Command), Chương trình
(Program) và Phần mềm (Software).
1.1 Ra lệnh cho máy tính làm việc
Khi một máy nh được khởi động, sẽ tự động thực thi một số tiến trình xuất kết quả ra màn
hình. Ðiều này diễn ra thế o? Câu trả lời đơn giản nhờ vào Hệ điều hành cài đặt bên trong máy
tính. Hệ điều hành (operating system) được xem như phần mềm hệ thống. Phần mềm này khởi động
máy tính thiết lập các thông số ban đầu trước khi trao quyền cho người dùng. Để làm được điều
này, hệ điều hành phải được cấu tạo từ một tập hợp các chương trình. Mọi chương trình đều cố gắng
đưa ra lời giải cho một hay nhiều bài toán nào đóMọi chương trình cố gắng đưa ra giải pháp cho một
hay nhiều vấn đề. Mỗi chương trình tập hợp các câu lệnh giải quyết một bài toán cụ thể. Một nhóm
lệnh tạo thành một chương trình và một nhóm các chương trình tạo thành một phần mềm.
Để hơn, chúng ta hãy xem xét một thí dụ : Một người bạn đến nhà chúng ta chơi và được mời món
sữa dâu. Anh ta thấy ngon miệng và muốn xin công thức làm. Chúng ta hướng dẫn cho anh ta làm như
sau :
1. Lấy một ít sữa.
2. Đổ nước ép dâu vào.
3. Trộn hỗn hợp này và làm lạnh.
Bây giờ nếu bạn của chúng ta theo những chỉ dẫn này, họ cũng có thể tạo ra món sữa dâu tuyệt vời.
Chúng ta hãy phân tích chỉ thị (lệnh) ở trên
Lệnh đầu tiên : Lệnh này hoàn chỉnh chưa ? Nó có trả lời được câu hỏi lấy sữa ‘ở đâu’ ?.
Lệnh thứ hai : Một lần nữa, lệnh này không nói rõ nước ép dâu để ‘ở đâu’.
Tài liệu lập trình C căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu lập trình C căn bản - Người đăng: Bear Hoài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
284 Vietnamese
Tài liệu lập trình C căn bản 9 10 839