Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu LaTeX

Được đăng lên bởi Lê Lê
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhập môn LATEX
Ha noi University of Technology

Next First Last Back Index

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học
• Các thành phần văn bản, dấu, trọng âm, ký hiệu đặc biệt.
• Các lệnh thay đổi fonts đơn giản.
• Các loại tài liệu, các lệnh phân chương, các trang bìa.
• Canh lề.
• Định nghĩa các câu lệnh người sử dụng.
• Chuyển đổi về dạng PostScript và Portable Document Format.
• Danh sách.
• Bảng.
• Công thức toán cơ bản.
• Tham chiếu chéo
Previous Next First Last Back Index

2

Khái niệm LaTeX

TEX là gì?
• TEX là ngôn ngữ biểu diễn văn bản được viết bởi Donald Knuth.
• Dạng khởi thủy của TEX gọi là : plain TEX.
• Plain TEX rất dễ với các văn bản đơn giản (không có công thức,
chương mục).
• Nếu không dòi hỏi nhiều kỹ thuật, tiểu xảo.

Previous Next First Last Back Index

6

Khái niệm LaTeX

LATEX là gì?
• Leslie Lamport viết một ngôn ngữ biểu diễn văn bản từ TEX gọi là
LATEX.
• Các văn bản đơn giản được tạo ra bằng LATEX khó khăn hơn TEX.
• Các trường hợp khác, LATEXdễ dàng hơn.
• Vì LATEX là một dẫn xuất của TEX, nên có thể nhận được thông
báo lỗi của TEX và LATEX .
• Trong nội dung môn học, sử dụng phiên bản LATEX3(2010)
• Bản cũ LATEX 2.09 đã quá lỗi thời.

Previous Next First Last Back Index

7

Khái niệm LaTeX

Ngôn ngữ lập trình
C
1. Viết/soạn thảo mã chương trình trong một file text (v.d.
HelloWorld.c)
2. Dich mã nguồn. (v.d. �gcc HelloWorld.c)
• Nếu có lỗi trở về bước 1.
• Nếu thành công, tạo ra một file chạy(v.d. HelloWorld.exe)
3. Thực hiện file chạy (v.d. �HelloWorld).
Java
1. Viết/soạn thảo mã nguồn trong text file (e.g. HelloWorld.java)
2. Dịch mã nguồn. (v.d. �javac HelloWorld.java)
• Nếu có lỗi, trở về bước 1.
• Nếu thành công, tạo ra Java bytecode file (v.d. HelloWorld)
3. Nạp Java bytecode vào máy ảo Java
(v.d. �java HelloWorld).
Previous Next First Last Back Index

8

Khái niệm LaTeX

LATEX
1. Soạn thảo/viết mã nguồn trong text file (v.d. HelloWorld.tex)
2. LATEX mã nguồn. (v.d. �latex HelloWorld.tex)
• Nếu có lỗi trở về bước 1.
• Nếu thành công tạo ra một file không phụ thuộc vào các hệ
thống nền(DVI) (v.d. HelloWorld.dvi)
3. Nạp DVI file vào một trình hiển thị DVI viewer (v.d. �yap
HelloWorld.dvi).
LATEX KHÔNG là một chương trình xử lý văn bản!

Previous Next First Last Back Index

9

Khái niệm LaTeX

ưu điểm và nhược điểm của LATEX
� Chỉ có thể hiển thị tài liệu khi đã LATEXmã nguồn.
.�.
Không nhìn thấy văn bản hiển thị khi đang gõ.
.�.
Có vẻ mất thời gian hơn so với các chương trình soạn thảo văn
bản thông thường.
.�.
Phải nhớ c...
Nhập môn L
A
T
E
X
Ha noi University of Technology
Next First Last Back Index
Tài liệu LaTeX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu LaTeX - Người đăng: Lê Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Tài liệu LaTeX 9 10 770