Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Linux

Được đăng lên bởi ngocbao3993
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 1483 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Tên đề tài:

QUẢN LÝ XÁC THỰC TẬP TRUNG VỚI DỊCH VỤ LDAP LINUX

GVHD: TRẦN VĂN TÀI
SVTH:
1. DƯƠNG QUỐC TUẤN
2. TRẦN HUỲNH AN DUY
3. TRẦN ĐOÀN KIẾN
Mã lớp:03CCHT01
Khóa:03
Tp Hồ Chí Minh, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2011

MSSV: 99510030043
MSSV: 99510030007
MSSV: 99510030017

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Tên đề tài:
QUẢN LÝ XÁC THỰC TẬP TRUNG VỚI DỊCH VỤ LDAP LINUX
Tp Hồ Chí Minh , Ngày 19 Tháng 10 Năm 2011
GVHD: TRẦN VĂN TÀI
SVTH:
1. DƯƠNG QUỐC TUẤN MSSV: 99510030043
2. TRẦN HUỲNH AN DUY MSSV: 99510030007
3. TRẦN ĐOÀN KIẾN MSSV: 99510030017
Mã lớp:03CCHT01
Khóa:03
Tài liệu Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Linux - Người đăng: ngocbao3993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Tài liệu Linux 9 10 414