Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu mã hóa cơ bản

Được đăng lên bởi Minh Pham
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1432 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Những điều cơ bản về mã hoá
Khi bắt đầu tìm hiểu về mã hoá, chúng ta thường đặt ra những câu hỏi chẳng hạn
như là: Tại sao cần phải sử dụng mã hoá ? Tại sao lại có quá nhiều thuật toán mã
hoá
?v..v…
Tai sao cần phải sử dụng mã hoá ?
Thuật toán Cryptography đề cập tới nghành khoa học nghiên cứu về mã hoá và
giải mã thông tin. Cụ thể hơn là nghiên cứu các cách thức chuyển đổi thông tin từ
dạng rõ (clear text) sang dạng mờ (cipher text) và ngược lại. Đây là một phương
pháp hỗ trợ rất tốt cho trong việc chống lại những truy cập bất hợp pháp tới dữ liệu
được truyền đi trên mạng, áp dụng mã hoá sẽ khiến cho nội dung thông tin được
truyền đi dưới dạng mờ và không thể đọc được đối với bất kỳ ai cố tình muốn lấy
thông tin đó.
I.

Nhu cầu sử dụng kỹ thuật mã hoá ?

Không phai ai hay bất kỳ ứng dụng nào cũng phải sử dụng mã hoá. Nhu cầu về sử
dụng mã hoá xuất hiện khi các bên tham gia trao đổi thông tin muốn bảo vệ các tài
liệu quan trọng hay gửi chúng đi một cách an toàn. Các tài liệu quan trọng có thể
là: tài liệu quân sự, tài chính, kinh doanh hoặc đơn giản là một thông tin nào đó
mang tính riêng tư.
Như chúng ta đã biết, Internet hình thành và phát triển từ yêu cầu của chính phủ
Mỹ nhằm phục vụ cho mục đích quân sự. Khi chúng ta tham gia trao đổi thông tin,
thì Internet là môi trường không an toàn, đầy rủi ro và nguy hiểm, không có gì đảm
bảo rằng thông tin mà chúng ta truyền đi không bị đọc trộm trên đường truyền. Do
đó, mã hoá được áp dụng như một biện pháp nhằm giúp chúng ta tự bảo vệ chính
mình cũng như những thông tin mà chúng ta gửi đi. Bên cạnh đó, mã hoá còn có
những ứng dụng khác như là bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu.
II.

Tại sao lại có quá nhiều thuật toán mã hoá ?

Theo một số tài liệu thì trước đây tính an toàn, bí mật của một thuật toán phụ thuộc
vào phương thức làm việc của thuật toán đó. Nếu như tính an toàn của một thuật
toán chỉ dựa vào sự bí mật của thuật toán đó thì thuật toán đó là một thuật toán hạn
chế (Restricted Algrorithm). Restricted Algrorithm có tầm quan trọng trong lịch sử
nhưng không còn phù hợp trong thời đại ngày nay. Giờ đây, nó không còn được

mọi người sử dụng do mặt hạn chế của nó: mỗi khi một user rời khỏi một nhóm thì
toàn bộ nhóm đó phải chuyển sang sử dụng thuật toán khác hoặc nếu người đó
người trong nhóm đó tiết lộ thông tin về thuật toán hay có kẻ phát hiện ra tính bí
mật của thuật toán thì coi như thuật toán đó đã bị phá vỡ, tất cả những user còn lại
trong nhóm buộc phải thay đổi lại thuật toán dẫn đến mất thời ...
1. Những điều cơ bản về mã hoá
Khi bắt đầu tìm hiểu về hoá, chúng ta thường đặt ra những câu hỏi chẳng hạn
như là: Tại sao cần phải sử dụng hoá ? Tại sao lại quá nhiều thuật toán
hoá ?v..v…
Tai sao cần phải sử dụng mã hoá ?
Thuật toán Cryptography đề cập tới nghành khoa học nghiên cứu về hoá
giải thông tin. Cthể hơn nghiên cứu các cách thức chuyển đổi thông tin từ
dạng (clear text) sang dạng mờ (cipher text) ngược lại. Đây một phương
pháp hỗ trợ rất tốt cho trong việc chống lại những truy cập bất hợp pháp tới dữ liệu
được truyền đi trên mạng, áp dụng hoá sẽ khiến cho nội dung thông tin được
truyền đi dưới dạng mờ không thể đọc được đối với bất kỳ ai cố tình muốn lấy
thông tin đó.
I. Nhu cầu sử dụng kỹ thuật mã hoá ?
Không phai ai hay bất kỳ ứng dụng nào cũng phải sử dụnghoá. Nhu cầu về s
dụng mã hoá xuất hiện khi các bên tham gia trao đổi thông tin muốn bảo vệ các tài
liệu quan trọng hay gửi chúng đi một cách an toàn.c tài liệu quan trọng thể
là: tài liệu quân sự, tài chính, kinh doanh hoặc đơn giản một thông tin nào đó
mang tính riêng tư.
Như chúng ta đã biết, Internet hình thành phát triển từ yêu cầu của chính phủ
Mỹ nhằm phục vụ cho mục đích quân sự. Khi chúng ta tham gia trao đổi thông tin,
thì Internet là môi trường không an toàn, đầy rủi ro và nguy hiểm, không có gì đảm
bảo rằng thông tin mà chúng ta truyền đi không bị đọc trộm trên đường truyền. Do
đó, hoá được áp dụng như một biện pháp nhằm giúp chúng ta tự bảo vệ chính
mình cũng như những thông tin chúng ta gửi đi. Bên cạnh đó, hoá còn
những ứng dụng khác như là bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu.
II. Tại sao lại có quá nhiều thuật toán mã hoá ?
Theo một số tài liệu thì trước đây tính an toàn, bí mật của một thuật toán phụ thuộc
vào phương thức làm việc của thuật toán đó. Nếu như tính an toàn của một thuật
toán chỉ dựa vào sự bí mật của thuật toán đó thì thuật toán đó là một thuật toán hạn
chế (Restricted Algrorithm). Restricted Algrorithm có tầm quan trọng trong lịch sử
nhưng không còn phù hợp trong thời đại ngày nay. Giờ đây, không còn được
Tài liệu mã hóa cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu mã hóa cơ bản - Người đăng: Minh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Tài liệu mã hóa cơ bản 9 10 419