Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu mạng máy tính

Được đăng lên bởi prizesecond
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU KHOA HỌC
MÁY TÍNH
CHƯƠNG 4- MẠNG MÁY TÍNH
NGUYỄN THANH TRUNG
1

MỤC TIÊU






Cung cấp những kiến thức nền tảng về mạng máy
tính, Internet gồm: các loại mạng, mô hình OSI, giao
thức TCP/IP, cách thức truyền thông tin trên mạng...
Giới thiệu một số hình thức tấn công mạng và các
giải pháp bảo vệ mạng.
Giúp sinh viên thấy được vai trò của mạng, internet
trong xu thế hội nhập, những ảnh hưởng của mạng,
internet vào cuộc sống.

2

Bố cục




4.1. Cơ bản về mạng máy tính
4.2. Internet
4.3. Các hình thức tấn công và các giải pháp bảo vệ
mạng

3

Tài liệu tham khảo




Chương 4, Computer Science
-Chương 4 bài giảng Giới thiệu Khoa học Máy tính.
- Tham khảo tài liệu Mạng Máy Tính, Phạm Thế
Quế, 2006 (ebook)

4

4.1. Cơ bản về mạng máy tính
1.1 - Mạng máy tính và ứng dụng trong đời sống.
1.2 - Phân loại mạng (network taxonomy).
1.3 - Giao thức mạng (software).
1.4 - Các mô hình tham chiếu (reference models).
1.5 - Chuẩn mạng máy tính (network standards).
1.6 - Hệ điều hành trong môi trường mạng.

5

1.1. Mạng máy tính và ứng dụng trong đời sống




Mạng máy tính (computer network) là hệ thống bao gồm
nhiều hệ máy tính đơn lẻ (nút mạng) được kết nối với nhau
theo kiến trúc nào đó và có khả năng trao đổi thông tin.
 Kết nối (interconnected): dây (wire), sóng (wave)…
 Kiến trúc (architecture): cách thức kết nối và trao đổi
thông tin.
 Nút
mạng (node): host, workstation, network
component…
Lợi ích của mạng:
 Chia sẻ, trao đổi thông tin.
 Tăng cường sức mạnh của hệ thống (distributed system,
parallel system).
6

Ứng dụng của mạng máy tính trong đời sống








Mạng nội bộ (cơ quan, toà nhà)
 Chia sẻ tài nguyên
 Liên lạc trong mạng nội bộ cơ quan
Cung cấp dịch vụ (mô hình client/server).
 Web, Email, search engine, tin tức.
 Thương mại điện tử
People online communication.
 Chatting, conference
 Chính phủ, Bộ GD họp qua mạng về tuyển sinh
 Điện thoại (PSTN, Mobile).
Chính phủ điện tử (egovernment)…
7

Chia sẻ tài nguyên máy in

before 2003

since 2003

8

Các yếu tố của mạng máy tính




Đường truyền vật lý (physical media)
 Truyền tín hiệu giữa các hệ thống.
 Hữu tuyến (cable) và vô tuyến (wireless).
 Dải thông (bandwidth):
 Dải tần số cho phép truyền.
 Đôi khi được sử dụng để ám chỉ lượng dữ liệu cho
phép truyền
 Tốc độ (speed) hay thông lượng (throughput):
 Số lượng bit truyền được trong một giây (bps).
 Số lượng thay đổi tín hiệu trong một giây (baud).
Kiến trúc mạng (network architecture)
 Hình trạng mạng (to...
1
GIỚI THIỆU KHOA HỌC
MÁY TÍNH
NGUYỄN THANH TRUNG
CHƯƠNG 4- MẠNG MÁY TÍNH
Tài liệu mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu mạng máy tính - Người đăng: prizesecond
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Tài liệu mạng máy tính 9 10 751