Ktl-icon-tai-lieu

tại liệu mạng máy tính

Được đăng lên bởi Đẹptrai Họcgiỏi Khôngcầnkhen
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 1724 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1. Tổng quan về mạng máy tính
I. Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính
Mạng máy tính hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau để trao đổi
thông tin và dùng chung các dữ liệu hay tài nguyên. Mạng máy tính hình thành
từ nhu cầu chia sẻ và dùng chung các thông tin giữa các máy tính với nhau.
Ưu điểm của mạng máy tính:
 Giảm các chi phí khi dùng chung các tài nguyên mạng bao gồm các
thiết bị ngoại vi và dữ liệu
 Chuẩn hoá các ứng dụng
 Thu thập dữ liệu 1 cách kịp thời
 Tăng thời gian làm việc
Nhược điểm:
 Dễ bị mất mát hay thất lạc thông tin khi truyền hoặc khi thiết lập chế
độ bảo mật không tốt.
II. Lịch sử phát triển của mạng máy tính nói chung
Vào giữa những năm 50 khi những thế hệ máy tính đầu tiên được đưa vào
hoạt động thực tế với những bóng đèn điện tử thì chúng có kích thước rất cồng
kềnh và tốn nhiều năng lượng. Hồi đó việc nhập dữ liệu vào các máy tính được
thông qua các tấm bìa mà người viết chương trình đã đục lỗ sẵn. Mỗi tấm bìa tương đương với một dòng lệnh mà mỗi một cột của nó có chứa tất cả các ký tự
cần thiết mà người viết chương trình phải đục lỗ vào ký tự mình lựa chọn. Các
tấm bìa được đưa vào một "thiết bị" gọi là thiết bị đọc bìa mà qua đó các thông
tin được đưa vào máy tính (hay còn gọi là trung tâm xử lý) và sau khi tính toán
kết quả sẽ được đưa ra máy in. Như vậy các thiết bị đọc bìa và máy in được thể
hiện như các thiết bị vào ra (I/O) đối với máy tính. Sau một thời gian các thế hệ
máy mới được đưa vào hoạt động trong đó một máy tính trung tâm có thể được
nối với nhiều thiết bị vào ra (I/O) mà qua đó nó có thể thực hiện liên tục hết ch ương trình này đến chương trình khác.
Cùng với sự phát triển của những ứng dụng trên máy tính các phương pháp
nâng cao khả năng giao tiếp với máy tính trung tâm cũng đã được đầu tư nghiên
cứu rất nhiều. Vào giữa những năm 60 một số nhà chế tạo máy tính đã nghiên
cứu thành công những thiết bị truy cập từ xa tới máy tính của họ. Một trong
những phương pháp thâm nhập từ xa được thực hiện bằng việc cài đặt một thiết
bị đầu cuối ở một vị trí cách xa trung tâm tính toán, thiết bị đầu cuối này được
liên kết với trung tâm bằng việc sử dụng đường dây điện thoại và với hai thiết bị
xử lý tín hiệu (thường gọi là Modem) gắn ở hai đầu và tín hiệu đợc truyền thay
vì trực tiếp thì thông qua dây điện thoại.

Hình 1.1. Mô hình truyền dữ liệu từ xa đầu tiên
Những dạng đầu tiên của thiết bị đầu cuối bao gồm máy đọc bìa, máy in,
thiết bị xử lý tín hiệu, các thiết bị cảm nhận. Việc liên kết từ xa đó có th...
Chương 1. Tổng quan về mạng máy tính
I. Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính
Mạng máy tính hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau để trao đổi
thông tin dùng chung các dữ liệu hay tài nguyên. Mạng máy tính hình thành
từ nhu cầu chia sẻ và dùng chung các thông tin giữa các máy tính với nhau.
Ưu điểm của mạng máy tính:
Giảm các chi phí khi dùng chung các tài nguyên mạng bao gồm các
thiết bị ngoại vi và dữ liệu
Chuẩn hoá các ứng dụng
Thu thập dữ liệu 1 cách kịp thời
Tăng thời gian làm việc
Nhược điểm:
Dễ bị mất mát hay thất lạc thông tin khi truyền hoặc khi thiết lập chế
độ bảo mật không tốt.
II. Lịch sử phát triển của mạng máy tính nói chung
Vào giữa những năm 50 khi những thế hệ máy tính đầu tiên được đưa vào
hoạt động thực tế với những bóng đèn điện tử thì chúng kích thước rất cồng
kềnh tốn nhiều năng ợng. Hồi đó việc nhập dữ liệu vào các máy tính được
thông qua các tấm bìa người viết chương trình đã đục lỗ sẵn. Mỗi tấm bìa t-
ương đương với một dòng lệnh mỗi một cột của chứa tất cả các t
cần thiết người viết chương trình phải đục lỗ vào tự mình lựa chọn. Các
tấm bìa được đưa vào một "thiết bị" gọi thiết bị đọc bìa qua đó các thông
tin được đưa vào máy tính (hay còn gọi là trung tâm xử lý) sau khi tính toán
kết quả sẽ được đưa ra máy in. Như vậy các thiết bị đọc bìa máy in được thể
hiện như các thiết bị vào ra (I/O) đối với máy tính. Sau một thời gian các thế hệ
máy mới được đưa vào hoạt động trong đó một máy tính trung tâm thể được
nối với nhiều thiết bị vào ra (I/O) mà qua đó có thể thực hiện liên tục hết ch-
ương trình này đến chương trình khác.
Cùng với sự phát triển của những ứng dụng trên máy tính các phương pháp
nâng cao khả năng giao tiếp với máy tính trung tâm ng đã đưc đầu nghiên
cứu rất nhiều. Vào giữa những năm 60 một số nhà chế tạo máy tính đã nghiên
cứu thành công những thiết bị truy cập từ xa tới máy nh của họ. Một trong
những phương pháp thâm nhập từ xa được thực hiện bằng việc cài đặt một thiết
bị đầu cuối một vị t cách xa trung tâm tính toán, thiết bị đầu cuối này được
liên kết với trung tâm bằng việc sử dụng đường dây điện thoại và với hai thiết bị
xử tín hiệu (thường gọi Modem) gắn hai đầu tín hiệu đợc truyền thay
vì trực tiếp thì thông qua dây điện thoại.
tại liệu mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tại liệu mạng máy tính - Người đăng: Đẹptrai Họcgiỏi Khôngcầnkhen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
tại liệu mạng máy tính 9 10 206