Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Microsoft Excel 2007 (Chương trình Fulbright)

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 5002 lần   |   Lượt tải: 28 lần
2007

Microsoft Excel
Cung cấp những kiến thức cần thiết
giúp làm việc hiệu quả trên bảng tính

Trần Thanh Phong - Trần Thanh Thái
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
10/05/2007

M ụ c lụ c
Bài 1. LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH................................................................................... 1
1.1. Giới thiệu Excel ............................................................................................................. 1
1.1.1. Excel là gì? ............................................................................................................... 1
1.1.2. Ribbon là gì? ............................................................................................................ 4
Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu) ................................................................. 5
1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ ....................................................... 6
1.2.1. Mở Excel .................................................................................................................. 6
1.2.2. Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel ................................................................................ 6
Thu nhỏ cửa sổ Excel ..................................................................................................... 6
Phóng to cửa sổ Excel .................................................................................................... 6
1.2.3. Thoát khỏi Excel ...................................................................................................... 7
1.3. Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt ........................................................ 7
1.3.1. Thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang ......................................................................... 7
1.3.2. Thanh Sheet tab........................................................................................................ 7
1.3.3. Sử dụng các tổ hợp phím tắt để di chuyển ............................................................... 8
1.3.4. Truy cập Ribbon bằng bàn phím .............................................................................. 8
1.4. Thao tác với workbook ................................................................................................. 9
1.4.1. Tạo mới workbook ................................................................................................... 9
1.4.2. Mở workbook có sẵn trên đĩa ................................................................
Microsoft Excel
Cung cp nhng kiến thc cn thiết
giúp làm vic hiu qu trên bng tính
2007
Trn Thanh Phong - Trn Thanh Thái
Chương trình Giảng dy Kinh tế Fulbright
10/05/2007
Tài liệu Microsoft Excel 2007 (Chương trình Fulbright) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Microsoft Excel 2007 (Chương trình Fulbright) - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Tài liệu Microsoft Excel 2007 (Chương trình Fulbright) 9 10 431