Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn kỹ thuật âm thanh

Được đăng lên bởi Quyen Sach Nho
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỸ THUẬT ÂM THANH
Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật âm thanh
I. Các đại lượng cơ bản, đặc trưng. [1]
1. Trường âm: là môi trường có bức xạ và lan truyền sóng âm.
+ Môi trường : rắn , lỏng, khí (thường dùng).
+ Các đại lượng: áp suất âm thanh hay thanh áp / tốc độ dao động âm.
2. Áp suất
- là áp suất không khí sẽ biến thiên khi có nguồn âm tác động so với áp suất tính của
không khí.
+ Hiệu của nó tại 1 điểm được gọi là áp suất thanh hay thanh áp. đv :( u Bar or N/m2 )
+ Thường biểu thị thanh áp ở dạng mức ( mức thanh áp ) đv: dB,
N= 20 lg p/Po (dB) Po= thanh áp chuẩn = 2.10^5 N/m2
+ Thanh áp: đại lượng vô hướng, tác động lên mọi hướng như nhau và có trị số nhỏ
3. Tốc độ
- Khi có sóng âm, phần tử kk dao động quanh vị trí cân bằng, với 1 v nào đó gọi là tốc độ
dao động v ( tốc độ dịch chuyển ) . Nó khác với tốc độ lan truyền âm
+ Tốc độ lan truyền của âm thanh phụ thuộc vào môi trường truyền âm.
+ Tốc độ dao động có trị số rất nhỏ và phụ thuộc vào cường độ âm thanh
- Tai người nghe đc ; 20Hz + 20kHz ( khoảng dải tần số âm tần) => bước sóng tương
ứng : Nămđa :17m đến 1,7 cm
4. Công suất (P)
- Là năng lượng sóng âm lan truyền trong một đơn vị time qua 1 diện tích bề mặt vuông
góc với hướng lan truyền của sóng âm.
Công thức : Pa = Fdx/dt = psdx/dt= psv
=> Công suất âm thanh tỉ lệ với bình phương áp suất âm thanh
5.Cường độ
- Cường độ âm thanh hay thanh lực (I) là công suất âm thanh trên 1 đvị diên tích : I=
Pa/S= pv.

II. Tín hiệu âm thanh và sự cảm thụ của thính giác [2]
1. Độ cao
 Tần số âm thanh tạo cảm giác trầm bổng, đó chính là độ cao âm thanh.
+ Tăng dần tần số từ 20 Hz + 20 kHz => cảm giác âm từ trầm nhất đến bổng nhất.
+ Octav là đại lượng chỉ khoảng thay đổi độ cao của âm tương ứng với khi tần số thay
đổi 2 lần : Nếu tần số ban đầu fo thì Octav tương ứng mỗi khoảng thay đổi tần số là : f1
= 2.fo , f2=2.f1= 2^2.fo và fn= 2^n.fo.
2. Biên độ
1

được hiểu là mức thanh áp hay biên độ của tốc độ dịch chuyển.
đặc trưng cho cảm giác về độ lớn âm lượng nhưng ngược lại âm lượng k chỉ phụ
thuộc vào tần số, thời gian tác động của nguồn âm.
3. Ngưỡng nghe được và ngưỡng tới hạn
Ngưỡng nghe đc : Mức thanh áp nhỏ nhất mà tai người còn cảm nhận thấy sự tồn tại của
nguồn âm.
+ Phụ thuộc vào tần số, vị trí ng nghe và nguồn âm
+ Ngưỡng nghe tiêu chuẩn ở tần số 1000 Hz có P= 2. 10^ (-5) (N/m2)
Ngưỡng tới hạn: Ngoài tần số 16 hz - 20khz, nếu tăng thanh áp sẽ gây khó chịu, đau tai.
+ ít phụ thuộc vào tần số hơn so với ngưỡng nghe
+ Ngưỡng tới hạn tiêu chuẩn ở tần số 1000Hz ...
KỸ THUẬT ÂM THANH
Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật âm thanh
I. Các đại lượng cơ bản, đặc trưng. [1]
1. Trường âm: là môi trường có bức xạ và lan truyền sóng âm.
+ Môi trường : rắn , lỏng, khí (thường dùng).
+ Các đại lượng: áp suất âm thanh hay thanh áp / tốc độ dao động âm.
2. Áp suất
- áp suất không khí sẽ biến thn khi nguồn âm tác động so với áp suất tính của
không khí.
+ Hiệu của nó tại 1 điểm được gọi là áp suất thanh hay thanh áp. đv :( u Bar or N/m2 )
+ Thường biểu thị thanh áp ở dạng mức ( mức thanh áp ) đv: dB,
N= 20 lg p/Po (dB) Po= thanh áp chuẩn = 2.10^5 N/m2
+ Thanh áp: đại lượng vô hướng, tác động lên mọi hướng như nhau và có trị số nhỏ
3. Tốc độ
- Khi có sóng âm, phần tử kk dao động quanh vị trí cân bằng, với 1 v nào đó gọi tốc độ
dao động v ( tốc độ dịch chuyển ) . Nó khác với tốc độ lan truyền âm
+ Tốc độ lan truyền của âm thanh phụ thuộc vào môi trường truyền âm.
+ Tốc độ dao động có trị số rất nhỏ và phụ thuộc vào cường độ âm thanh
- Tai người nghe đc ; 20Hz + 20kHz ( khoảng di tần số âm tần) =>c sóng tương
ứng : Nămđa :17m đến 1,7 cm
4. Công suất (P)
-năng lượng sóng âm lan truyền trong một đơn vị time qua 1 diện tích bề mặt vuông
góc với hướng lan truyền của sóng âm.
Công thức : Pa = Fdx/dt = psdx/dt= psv
=> Công suất âm thanh tỉ lệ với bình phương áp suất âm thanh
5.Cường độ
- Cường độ âm thanh hay thanh lực (I) công suất âm thanh trên 1 đvị diên tích : I=
Pa/S= pv.
II. Tín hiệu âm thanh và sự cảm thụ của thính giác [2]
1. Độ cao
Tần số âm thanh tạo cảm giác trầm bổng, đó chính là độ cao âm thanh.
+ Tăng dần tần số từ 20 Hz + 20 kHz => cảm giác âm từ trầm nhất đến bổng nhất.
+ Octav đi lượng chkhoảng thay đổi độ cao của âm tương ng với khi tần s thay
đổi 2 lần : Nếu tần số ban đầu fo thì Octav tương ứng mỗi khoảng thay đổi tần số là : f1
= 2.fo , f2=2.f1= 2^2.fo và fn= 2^n.fo.
2. Biên độ
1
Tài liệu môn kỹ thuật âm thanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn kỹ thuật âm thanh - Người đăng: Quyen Sach Nho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tài liệu môn kỹ thuật âm thanh 9 10 767