Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn mạng máy tính

Được đăng lên bởi Su Langbang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC PHẦN

MẠNG MÁY TÍNH
NETWORKING

NỘI DUNG
CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
CH 2. MÔ HÌNH THAM CHIẾU VÀ GIAO
THỨC TCP/IP
CH 3. LỚP VẬT LÝ
CH 4. LỚP DATA LINK
CH 5. LỚP MẠNG
CH 6. LỚP GIAO VẬN
CH 7. TẦNG ỨNG DỤNG

NỘI DUNG
CH 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
• Vai trò của mạng máy tính và các vấn đề liên quan
• Phần cứng mạng
• Phần mềm mạng
• Các tổ chức tiêu chuẩn về mạng máy tính
• Đơn vị đo lường

NỘI DUNG
CH 2. MÔ HÌNH THAM CHIẾU VÀ GIAO THỨC TCP/IP

• Mô hình tham chiếu OSI
• Mô hình tham chiếu TCP/IP
• So sánh mô hình OSI và TCP/IP
• Đánh giá về ưu, nhược điểm của các mô hình

NỘI DUNG
CH 3. LỚP VẬT LÝ
• Khái niệm về truyền dữ liệu và các thuật ngữ
• Phương tiện truyền dữ liệu hữu tuyến
• Môi trường truyền dữ liệu vô tuyến
• Một số mạng truyền thông thông tin phổ biến hiện nay

NỘI DUNG
CH 4. LIÊN KẾT DỮ LIỆU
• Vai trò, chức năng của Lớp liên kết dữ liệu
• Phương pháp dò tìm và sữa lỗi
• Điều khiển luồng bằng cửa sổ trượt
• Các giao thức liên kết dữ liệu thông dụng
• Lớp điều khiển truy cập MAC
• Mạng Ethernet
• Mạng không dây
• Công nghệ Bluetooth
•Kết nối chuyển mạch ở lớp liên kết dữ liệu

NỘI DUNG
CH 5. LỚP MẠNG
• Các yêu cầu khi thiết kế lớp mạng
• Các kỹ thuật định tuyến trong lớp mạng
• Điều khiển tắc nghẽn
• Chất lượng dịch vụ
• Giao thức của lớp mạng Internet

NỘI DUNG
CH 6. LỚP GIAO VẬN
• Các dịch vụ cung cấp của lớp giao vận
• Các giao thức của lớp giao vận
• Giao thức giao vận UDP và TCP

NỘI DUNG
CH 7. LỚP ỨNG DỤNG
• Hệ thống tên miền
• Hệ thống thư điện tử

...
HỌC PHẦN
MẠNG MÁY TÍNH
NETWORKING
Tài liệu môn mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn mạng máy tính - Người đăng: Su Langbang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tài liệu môn mạng máy tính 9 10 279