Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu môn tin học

Được đăng lên bởi thai-hn088-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG
I. Hệ điều hành windows XP:
Câu 1: Trong My computer của hệ điều hành windows XP, để chọn các tập tin, thư mục liên tục trong
thư mục đang làm việc, thực hiện các cách sau:
1) Lần lượt kích chuột vào các tập tin, thư mục cần chọn
2) Giữ phím Ctrl và lần lượt kích chuộc vào các tập tin, thư mục cần chọn 3) Kích chuột vào tập tin,
thư mục đầu sau đó ấn phím Shift, đồng thời kích chuột vào tập tin, thư mục cuối cần chọn
Câu 2: Trong hệ điều hành windows XP, nhấn phím F2 sẽ có tác dụng: 1. Xóa các mục đang chọn (tập
tên, thư mục) và đưa sang thư mục Recycle Bin.
2. Đưa về chế độ sửa tên đối tượng đang chọn (ổ đĩa, tên thư mục, tên tin) 3. Xá hẳn các mục đang
chọn (tệp tên, thư mục ...) không đưa sang thư mục Recycle Bin.
Câu 3: Trong My Computer tại thời điểm như hình hình bên. Khi ấn chuột vào lệnh Save as ...
Hệ điều hành windows sẽ:
1. Xuất hiện hộp thoại
2. Thệc hiện lệnh đó
3. Tắt/Bật tính năng đó
4. Xuất hiện menu con
Câu 4: Trong hệ điều hành windows XP, phím
có tác dụng:
1. Mở cửa sổ My computer

2. Hiện thị nội dung menu Start của windows XP
3. Xuất hiện hộp thoại Run
4. Không có tác dụng khi chỉ bấm 1 phím này
Câu 5. Trong hệ điều hành windows XP, tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del có tác dụng: 1. Khởi động lại
máy tính
2. Xuất hiện hộp thoại Run
3. Xuất hiện hộp thoại windows Task Manager
4. Tổ hợp phím này không có tác dụng gì
Câu 6. Trong menu Star của windows XP, menu Turn Off Computer có chức năng: 1. Tắt máy tính
2. Xuất hiện hộp thoại Turn Off Computer
3. Quay về màn hình đăng nhập
4. Đưa máy tính về chế độ tạm thời nghỉ

Câu 7: Để chạy một chương trình ứng đụng đã được cài đặt trong windows XP cách nào luôn được
thực hiện:
1. Kích đúp chuột vào biểu thượng chương trình cần chạy trên Desktop 2. Kích chuột vào biểu tượng
chương trình cần chạy trong All Program trong menu Start 3. Kích chuộc vào biểu tượng chương trình
cần chạy trong Quick Lauch 4. Kích chuộ vào biểu tượng chương trình cần chạy trong My computer
trong menu Start Câu 8. Khi kích đúp chuột và thanh tiêu đề của một cửa số đang ở kích thước cực
đại, Hệ điều hành windows XP sẽ:
a. Thu cửa số đó về kích thước trước đó
2. Thu cửa sổ đó về kích thước cực tiểu
Chuyển về chế độ cho phép thay đổi kích thước cửa sổ
4. Đóng cửa số đó
Câu 9: Trong My computer của windows XP, phím Backspace có tác dụng 1. Xóa tư mục, tập tin

đang chọn
2. Xóa thư mục, tập tin nằm trước tập tin, thư mục đwocj chọn
3. Về thư mục chứa chứa thư mục đang làm việc hiện tại
4. Xóa thư mục, t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu môn tin học - Người đăng: thai-hn088-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
tài liệu môn tin học 9 10 882