Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu phần cứng máy tính p1

Được đăng lên bởi manhquockhuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn sửa Mainboardphần 2
3. Kiểm tra các đường cấp Nguồn cho RAM: (Chưa cần
cắm CPU)
- Gắn cẩn thận Card test main vào khe PCI. Kích PS ON,
quan sát các led trên Card TEST Main.
- Các led báo nguồn chuẩn +5V, -5V, +12V, -12V , 3.3V.
- Lưu ý đường 3.3V đối với main sử dụng SDRAM sẽ sử
dụng trực tiếp nguồn này nếu mất, hãy kiểm tra các pin VDD
(6, 18, 26, 40, 41, 49, 59, 73, 84) của slot RAM để biết vị trí
của các pin. Hoặc kiểm tra các pin 3.3V của khe cắm PCI.
- Riêng DDRAM chỉ sử dụng nguồn 2.5V nên trên mạch sẽ có
mạch ổn áp 2.5V từ nguồn 3.3V hoặc nguồn 5V (Kiểm tra các
con FET xung quanh khe cắm RAM và các chân VDD tương
tứng (7, 15, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 77, 85, 96, 104, 108,
112, 120, 128, 136, 143, 148, 156, 164, 168, 172, 180).

- Các chân nguồn cho DDR2:

- Các chân nguồn cho DDR3:

- Nếu mất thì tiếp tục kiểm tra các con FET xung quanh chân
RAM, hoặc IC dao động nguồn cấp cho các con FET này.
Thay IC hoặc thay FET.
- Tụ lọc nguồn cho RAM phù hay khô đẫn đến main chập
chờn lúc chạy lúc không và thường báo lỗi RAM vô cớ.
4. Mạch cấp nguồn cho RAM, chip cầu Nam, chip cầu
Bắc, khe AGP, PCIx:
- Dạng cho RAM:

- Dạng cho chipset:

- Dạng 1:

Dạng 2:

Dạng 3:

Dạng 4:

- Dạng 5:

- Dạng 6:

- Dạng 7:

- Dạng 8:

...
Hướng dẫn sửa Mainboard-
ph
ần 2
3. Kiểm tra các đường cấp Nguồn cho RAM: (Chưa cần
cắm CPU)
- Gắn cẩn thận Card test main vào khe PCI. Kích PS ON,
quan sát các led trên Card TEST Main.
- Các led báo ngu
ồn chuẩn +5V, -5V, +12V, -12V , 3.3V.
-
Lưu ý đường 3.3V đối với main sử dụng SDRAM sẽ sử
dụng trực tiếp nguồn này nếu mất, hãy kiểm tra các pin VDD
(6, 18, 26, 40, 41, 49, 59, 73, 84) của slot RAM để biết vị trí
của các pin. Hoặc kiểm tra các pin 3.3V của khe cắm PCI.
- Riêng DDRAM chỉ sử dụng nguồn 2.5V nên trên mạch sẽ có
mạch ổn áp 2.5V từ nguồn 3.3V hoặc nguồn 5V (Kiểm tra các
con FET xung quanh khe cắm RAM và các chân VDD tương
tứng (7, 15, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 77, 85, 96, 104, 108,
112, 120, 128, 136, 143, 148, 156, 164, 168, 172, 180).
- Các chân nguồn cho DDR2:
Tài liệu phần cứng máy tính p1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu phần cứng máy tính p1 - Người đăng: manhquockhuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu phần cứng máy tính p1 9 10 601