Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi Nguyễn Vũ
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2549 lần   |   Lượt tải: 13 lần
1
1
PHÂN TÍCH & THIT K H THNG
2
N
N
I DUNG CHI TI
I DUNG CHI TI
T MÔN H
T MÔN H
C
C
3
3
THI
THI
T K
T K
GIAO DI
GIAO DI
N
N
6
6
9
9
THI
THI
T K
T K
MÔ HÌNH D
MÔ HÌNH D
LI
LI
U LOGIC
U LOGIC
MÔ HÌNH QUAN H
MÔ HÌNH QUAN H
5
5
11
11
C
C
U TR
U TR
Ú
Ú
C YÊU C
C YÊU C
U H
U H
TH
TH
NG
NG
MÔ HÌNH D
MÔ HÌNH D
LI
LI
U QUAN NI
U QUAN NI
M
M
4
4
9
9
MÔ HÌNH H
MÔ HÌNH H
Ó
Ó
A QU
A QU
Á
Á
TRÌNH X
TRÌNH X
-
-
SƠ Đ
SƠ Đ
DFD (Data Flow
DFD (Data Flow
Diagram)
Diagram)
3
3
9
9
X
X
Á
Á
C Đ
C Đ
NH YÊU C
NH YÊU C
U C
U C
A H
A H
TH
TH
NG
NG
2
2
3
3
PHƯƠNG PH
PHƯƠNG PH
Á
Á
P LU
P LU
N PH
N PH
Á
Á
T TRI
T TRI
N HTTT
N HTTT
1
1
1
1
T
T
NG QUAN
NG QUAN
0
0
ST
ST
N
N
I DUNG
I DUNG
ST
ST
T
T
3
T
T
À
À
I LI
I LI
U H
U H
C T
C T
P
P
l
l
Gi
Gi
á
á
o
o
tr
tr
ì
ì
nh
nh
phân
phân
t
t
í
í
ch
ch
thi
thi
ế
ế
t
t
k
k
ế
ế
h
h
th
th
ng
ng
(
(
trư
trư
ng
ng
Đ
Đ
i
i
H
H
c
c
Công
Công
Nghi
Nghi
p
p
Tp.HCM
Tp.HCM
)
)
l
l
Ph
Ph
n
n
m
m
m
m
h
h
tr
tr
thi
thi
ế
ế
t
t
k
k
ế
ế
: Microsoft Visio,
: Microsoft Visio,
Power designer
Power designer
l
l
Gi
Gi
á
á
o
o
tr
tr
ì
ì
nh
nh
phân
phân
t
t
í
í
ch
ch
thi
thi
ế
ế
t
t
k
k
ế
ế
h
h
th
th
ng
ng
thông
thông
tin
tin
-
-
Nguy
Nguy
n
n
Văn
Văn
V
V
4
T
T
À
À
I LI
I LI
U THAM KH
U THAM KH
O
O
l
l
Practical data
Practical data
modelling
modelling
for database
for database
design
design
Renzo
Renzo
D
D
orazio
orazio
& Gunter
& Gunter
Happel
Happel
l
l
System Analysis and Design in a changing
System Analysis and Design in a changing
world
world
John
John
W.Satzinger
W.Satzinger
, Robert
, Robert
B.Jakson
B.Jakson
, Stephen
, Stephen
D.Burd
D.Burd
Thomson
Thomson
Learning.
Learning.
l
l
System Analysis and Design
System Analysis and Design
Kenneth E.
Kenneth E.
Kendall, Julie E. Kendall
Kendall, Julie E. Kendall
Prentice Hall.
Prentice Hall.
Tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: Nguyễn Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài liệu Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 9 10 549