Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu quản trị mạng - bài 4

Được đăng lên bởi Nguyen Duyphong
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN TRỊ MẠNG

BÀI 4

Dịch vụ truy cập từ xa

I. XÂY DỰNG MỘT REMOTE ACCESS
SERVER.

3

GV:Bùi Tiến Trường

1.1. Cấu hình RAS server.
Bước 1 : Phải đảm bảo đã cài driver cho các modem định dùng
để nhận các cuộc gọi vào. Để kiểm tra, ta vào Start / Settings
Control Panel Phone and Modem/ Options, trong hộp thoại
Phone and Modem Options, bạn chọn Modem cần kiểm tra và
nhấp chuột vào nút Properties. Tại hộp thoại Properties, chọn
Tab Diagnostics và chọn Query Modem để hệ thống kiểm tra
Modem hiện tại, nếu có lỗi hệ thống sẽ thông báo.

Bước 2: Kích hoạt dịch vụ Routing and Remote Access trên
Windows Server 2003.
- Nhấp chuột vào Start / Programs / Administrative Tools
Routing and Remote Access,
- Phải chuột lên biểu tượng server, chọn Configure and
Enable Routing and Remote Access. => XHHT Welcome to
the Routing and Remote Access Server Setup Wizard. /
Next .
- Trong hộp thoại tiếp theo, Configuration, chọn Custom
configuration và chọn Next.

Bước 3: XHHT Custom Configuration / Dialup access / Next để tiếp tục. Hộp thoại
Completing the Routing and Remote
Access Server Setup Wizard xuất hiện,
chọn Finish để kết thúc

Bước 4: Một hộp thoại cảnh báo xuất hiện, yêu
cầu bạn cho biết có khởi động dịch vụ này
lên hay không? Bạn chọn Yes để khởi động
dịch vụ

Bước 5: Trong cửa sổ chính của chương
trình, cấu hình cho phép hệ thống dùng
modem để nhận các cuộc gọi. Nhấp phải
chuột lên mục Ports, chọn Properties. Hộp
thoại Ports Properties xuất hiện. Trong hộp
thoại này, chọn một thiết bị Modem và nhấn
Configure để cấu hình.

Bước 6: Xuất hiện hộp thoại Configure
Device. Trong hộp thoại này, chọn vào mục
Remote access connections (inbound only),
chỉchấp nhận các cuộc gọi hướng vào. Sau
đó nhấn nút OK.

Bước 7: Lặp lại các bước (5,6) cho các thiết
bị modem khác. Sau khi đã thực hiện xong,
nhấn nút OK để đóng hộp thoại Ports
Propertieslại.

1.2. Cấu hình để Server thực hiện chức năng
RAS.
Bước 1: Nhấn phải chuột lên biểu tượng Server
và chọn Properties.

Bước 2: Hộp thoại Server Properties xuất hiện.
Trong Tab General, chọn các mục Router,
LAN and dial- demand routing và mục
Remote access server.

Bước 3: Chọn Tab IP. Tab này chỉ xuất hiện khi hệ thống mạng có
sử dụng bộ giao thức TCP/IP. Phần IP address assignment chỉ
định cách cấp phát địa chỉ IP cho các RAS Client khi quay số vào.
Nếu hệ thống mạng đã thiết lập một DHCP Server thì có thể nhờ
DHCP Server này cấp phát địa chỉ cho các RAS Client(chọn mục
Dynamic Host Configuration Protocol). Nếu không có, bạn ph...
QUẢN TRỊ MẠNG
BÀI 4
Dịch vụ truy cập từ xa
Dịch vụ truy cập từ xa
tài liệu quản trị mạng - bài 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu quản trị mạng - bài 4 - Người đăng: Nguyen Duyphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
tài liệu quản trị mạng - bài 4 9 10 150