Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU TẬP HUẤN SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC

Được đăng lên bởi nightstars0209
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI LIỆU TẬP HUẤN SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC
CÁC PHẦN MỀM AIC BOOK, ACTIV VIEW, ACTIV INSPIRE, ACTIV VOTE
I. Mục tiêu.
- Giáo viên biết được các thao tác cơ bản nhất về cách sử dụng bảng tương
tác như:
+ Kết nối các thiết bị lại với nhau.
+ Tinh chỉnh bảng để bút trùng với con trỏ chuột.
+ Sử dụng máy chiếu vật thể với phần mềm Activ View.
+ Sử dụng được bộ sách điện tử AIC.
+ Sử dụng các thanh công cụ của Activ Inspire.
+ Sử dụng Activ Inspire để tạo bài giảng trình chiếu.
+ Sử dụng bộ trả lời trắc nghiệm Activ Vote.
- Tự soạn thảo cho mình các tiết học có sử dụng sự hỗ trợ của bảng tương
tác.
- Truyền đạt lại kinh nghiệm, kiến thức của mình trong quá trình sử dụng
phần mềm tới người xung quanh.
II. Nội dung tập huấn.
1. Kết nối các thiết bị của bộ sản phẩm.
Máy tính là thiết bị trung tâm của các kết nối. Tất cả các thiết bị khác đều
phải được nối với máy tính.
- Máy chiếu có kết nối điện với nguồn điện và kết nối VGA với máy tính.
- Máy chiếu vật thể kết nối với máy tính bằng jack cắm cổng USB.
- Bảng tương tác kết nối điện với nguồn và kết nối USB với máy tính.
- Bộ Activ Vote kết nối với máy tính qua thiết bị Activ Hub gắn vào máy
tính với cổng kết nối USB.
2. Tỉnh chỉnh bảng tương tác, các phím chức năng bên cạnh bảng.
a. Tinh chỉnh bảng tương tác (có 3 cách).
- Nhấp chuột phải vào biểu tượng
ActivManager ở góc đáy bên tay phải của màn
hình hiển thị.
- Chọn Calibrate.
- Một khi chương trình tinh chỉnh khởi động, di chuyển đến bảng nhấn bút
vào các chấm trắng của dấu cộng xuất hiện trên bảng (5 chấm).
b. Các phím chức năng bên cạnh bảng.

3. Sử dụng máy chiếu vật thể với phần mềm Acti View.
a. Khởi động phần mềm.
- Nhấn đúp chuột vào biểu tượng
để bắt đầu phần mềm
ActiView.
- Di chuyển chuột đến biểu tượng
để hiển thị menu chức năng
chính.
- Đặt một đối tượng được hiển thị dưới camera.
b. Các nút lệnh và chức năng.

c. Công cụ chú thích.

d. Cài đặt camera.
- Kiểm soát
các hình ảnh trực tiếp thông qua giao diện Camera Settings.

- Nhấn vào đây
để mở giao diện Cài đặt máy ảnh.
+ Auto Focus: Tự động điều chỉnh tiêu cự trên một đối tượng.
+ Focus: Điều chỉnh tiêu cự bằng tay trên một đối tượng.
+ Auto Exposure: Bật/tắt tự động phơi sáng.
+ Auto White Balance: Bật/tắt tự động cân bằng trắng.
+ Rotate: Xoay hình ảnh 0/180 độ.
+ Output resolution: Thiết lập độ phân giải đầu ra.
+ Power frequency: Tần số điện có thể thay đổi với các nước.
4. Sử dụng bộ sách giáo khoa điện tử AIC.
a. Cách chọn loại sách trình chiếu.
- Chọn theo môn học cần giảng..
- Chọn theo kh...
TÀI LIỆU TẬP HUẤN SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC
CÁC PHẦN MỀM AIC BOOK, ACTIV VIEW, ACTIV INSPIRE, ACTIV VOTE
I. Mục tiêu.
- Giáo viên biết được các thao tác cơ bản nhất về cách sử dụng bảng tương
tác như:
+ Kết nối các thiết bị lại với nhau.
+ Tinh chỉnh bảng để bút trùng với con trỏ chuột.
+ Sử dụng máy chiếu vật thể với phần mềm Activ View.
+ Sử dụng được bộ sách điện tử AIC.
+ Sử dụng các thanh công cụ của Activ Inspire.
+ Sử dụng Activ Inspire để tạo bài giảng trình chiếu.
+ Sử dụng bộ trả lời trắc nghiệm Activ Vote.
- Tự soạn thảo cho mình các tiết học sử dụng sự hỗ trợ của bảng tương
tác.
- Truyền đạt lại kinh nghiệm, kiến thức của mình trong quá trình sử dụng
phần mềm tới người xung quanh.
II. Nội dung tập huấn.
1. Kết nối các thiết bị của bộ sản phẩm.
Máy tính thiết bị trung tâm của các kết nối. Tất cả các thiết bị khác đều
phải được nối với máy tính.
- Máy chiếu có kết nối điện với nguồn điện và kết nối VGA với máy tính.
- Máy chiếu vật thể kết nối với máy tính bằng jack cắm cổng USB.
- Bảng tương tác kết nối điện với nguồn và kết nối USB với máy tính.
- Bộ Activ Vote kết nối với máy tính qua thiết bị Activ Hub gắn vào máy
tính với cổng kết nối USB.
2. Tỉnh chỉnh bảng tương tác, các phím chức năng bên cạnh bảng.
a. Tinh chỉnh bảng tương tác (có 3 cách).
- Nhấp chuột phải vào biểu tượng
ActivManager góc đáy bên tay phải của màn
hình hiển thị.
- Chọn Calibrate.
- Một khi chương trình tinh chỉnh khởi động, di chuyển đến bảng nhấn bút
vào các chấm trắng của dấu cộng xuất hiện trên bảng (5 chấm).
b. Các phím chức năng bên cạnh bảng.
TÀI LIỆU TẬP HUẤN SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU TẬP HUẤN SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC - Người đăng: nightstars0209
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TÀI LIỆU TẬP HUẤN SỬ DỤNG BẢNG TƯƠNG TÁC 9 10 144