Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tham khảo về hệ thống mạng LAN cho lớp Basic Network Manage

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Training & Education Network
02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041
E-mail: training@athenavn.com – URL: 

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ HỆ THỐNG MẠNG LAN CHO LỚP
BASIC NETWORK MANAGEMENT
(Lưu hành nội bộ)

Y O U’LL

L O V E

T H E

W A Y

W E

M I N D

Y O U R

K N O W L E D G E

Training & Education Network
02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041
E-mail: training@athenavn.com – URL: 

Phần 1:
Mạng cục bộ - LAN
Mạng cục bộ (LAN) là hệ truyền thông tốc độ cao đợc thiết kế để kết nối các máy tính và các
thiết bị xử lý dữ liệu khác cùng hoạt động với nhau trong một khu vực địa lý nhỏ nh ở một tầng
của toà nhà, hoặc trong một toà nhà.... Một số mạng LAN có thể kết nối lại với nhau trong một
khu làm việc.
Các mạng LAN trở nên thông dụng vì nó cho phép những ngời sử dụng (users) dùng chung
những tài nguyên quan trọng nh máy in mầu, ổ đĩa CD-ROM, các phần mềm ứng dụng và những
thông tin cần thiết khác. Trớc khi phát triển công nghệ LAN các máy tính là độc lập với nhau, bị
hạn chế bởi số lợng các chng trình tiện ích, sau khi kết nối mạng rõ ràng hiệu qu của chúng tăng
lên gấp bội. Để tận dụng hết những u điểm của mạng LAN ngời ta đ• kết nối các LAN riêng biệt
vào mạng chính yếu diện rộng (WAN).
Các kiểu (Topology) của mạng LAN
Topology của mạng là cấu trúc hình học không gian mà thực chất là cách bố trí phần tử của mạng
cũng nh cách nối giữa chúng với nhau. Thông thờng mạng có 3 dạng cấu trúc là: Mạng dạng hình
sao (Star Topology), mạng dạng vòng (Ring Topology) và mạng dạng tuyến (Linear Bus
Topology). Ngoài 3 dạng cấu hình kể trên còn có một số dạng khác biến tớng từ 3 dạng này nh
mạng dạng cây, mạng dạng hình sao - vòng, mạng hỗn hợp,v.v....
Mạng dạng hình sao (Star topology)
Mạng dạng hình sao bao gồm một trung tâm và các nút thông tin. Các nút thông tin là các trạm
đầu cuối, các máy tính và các thiết bị khác của mạng. Trung tâm của mạng điều phối mọi hoạt
động trong mạng với các chức năng c bn là:
• Xác định cặp địa chỉ gửi và nhận đợc phép chiếm tuyến thông tin và liên lạc với nhau.
• Cho phép theo dõi và xử lý sai trong quá trình trao đổi thông tin.
• Thông báo các trạng thái của mạng...

Các u điểm của mạng hình sao:
• Hoạt động theo nguyên lý nối song song nên nếu có một thiết bị nào đó ở một nút thông tin bị
hỏng thì mạng vẫn hoạt động bình thờng.
• Cấu trúc mạng đn gin và các thuật toán điều khiển ổn ...
Training & Education Network
02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District 1, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041
E-mail: training@athenavn.com
– URL: www.athenavn.com
Y O U’LL L O V E T H E W A Y W E M I N D Y O U R K N O W L E D G E
TÀI LIU THAM KHO V H THNG MNG LAN CHO LP
BASIC NETWORK MANAGEMENT
(Lưu hành ni b)
Tài liệu tham khảo về hệ thống mạng LAN cho lớp Basic Network Manage - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tham khảo về hệ thống mạng LAN cho lớp Basic Network Manage - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu tham khảo về hệ thống mạng LAN cho lớp Basic Network Manage 9 10 310