Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu THCB

Được đăng lên bởi Hiếu Võ
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 954 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 1. HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Nội dung trình bày
 1.1. Thao tác cơ bản sử dụng máy tính
 1.2. Màn hình nền desktop
 1.3. Quản lý tệp tin và thư mục
 1.4. Làm việc trên desktop và Windows
Explorer

2

Nội dung trình bày
 1.1. Thao tác cơ bản sử dụng máy tính
 1.2. Màn hình nền desktop
 1.3. Quản lý tệp tin và thư mục
 1.4. Làm việc trên desktop và Windows
Explorer
 1.5. Bài luyện tập

3

1.1. Cơ bản về sử dụng máy tính
 1.1.1. Khởi động máy tính
 1.1.2. Tắt máy tính
 1.1.3. Các loại đối tượng trên Windows
 1.1.4. Các thao tác với chuột

4

4

1.1.1. Khởi động máy tính


Nút nguồn

Vỏ máy
5

1.1.2. Tắt máy tính
 Tắt máy tính theo cách thông thường
Lưu tất cả các tệp tin, đóng tất cả các chương
trình ứng dụng đang mở

Stand By: chế độ dự phòng
Turn Off: tắt máy
Restart: khởi động lại máy

6

1.1.2. Tắt máy tính
 Tắt máy tính theo cách áp đặt
Bấm và giữ nút nguồn Power trong khoảng 20
giây

Nút nguồn

Vỏ máy
7

2.1.3. Các loại đối tượng trong Windows
 Thực đơn (Menu)
Tập các thao tác được hiện thị trên màn hình mà
người sử dụng có thể lựa chọn.

 Mục
Một lựa chọn (thao tác) trên thực đơn

Thanh thực đơn

Thực đơn
kéo xuống

Mục

8

1.1.3. Các loại đối tượng trong Windows
 Hộp thoại
Là một cửa sổ nhỏ giao tiếp giữa người sử dụng
và chương trình

 Nút
Cung cấp cho người sử dụng một cách đơn giản
Nút đóng
để kích hoạt một thao tác

Nút ấn

Nút ấn

Nút ấn
9

1.1.3. Các loại đối tượng trong Windows
 Tệp tin
• Một tập các thông tin có liên
quan với nhau mà máy tính có
thể truy nhập thông qua tên.

 Thư mục
• Là một vùng lưu trữ các tệp tin.
• Một thư mục có thể có nhiều
thư mục con

 Biểu tượng
• Là những hình ảnh nhỏ biểu
diễn tệp tin, thư mục, phần
cứng....
10

1.1.3. Các loại đối tượng trong Windows

 Cửa sổ
Thường là một hình chữ nhật, hiển thị đầu ra
hoặc cho phép nhập dữ liệu...

11

1.1.4. Các thao tác với chuột
 Nhấp chuột
Cuộn chuột

Nhấp chuột phải

Nhấp đúp –
Nhấp 2 lần liên tiếp

Nhấp chuột trái (nhấp
chuột)

12

1.1.4. Các thao tác với chuột
 Chọn và thao tác

• Di chuyển chuột đến đối
tượng cần thao tác rồi
nhấp chuột để chọn
• Đối tượng được tô xanh

13

1.1.4. Các thao tác với chuột
 Lựa chọn nhiều đối tượng
 C1: Giữ chuột và kéo phủ hết bề
mặt các đối tượng cần chọn
 C2: Vừa giữ phím Ctrl vừa nhấp
chọn từng đối tượng một
 C3: Ctrl + A – chọn tất cả các đối
tượng

 ...

14

1.1.4. Các thao tác với chuột
 Kéo thả (drag and drop)
 Chọn đối tượng
 Giữ chuột
 Dịch chuyển đối tượng
 Bỏ chọn đối tượng

15

...
PH N 1. H I U HÀNH WINDOWS Đ
Tài liệu THCB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu THCB - Người đăng: Hiếu Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Tài liệu THCB 9 10 962