Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thiết kế website phân phối dược phẩm y tế thuốc bổ thực phẩm chức năng

Được đăng lên bởi tienttgc60270
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Design Plan:
Tài liệu thiết kế website phân phối dược phẩm y tế thuốc bổ thực phẩm chức năng
Page 1 of 53

Effetive Date:
1-2013

MỤC LỤC
Review 1...................................................................................................3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mô tả vấn đề..............................................................................................................4
Đối tượng sử dụng.....................................................................................................6
Yêu cầu khách hàng...................................................................................................7
Yêu cầu quản trị.........................................................................................................8
Yêu cầu hệ thống.....................................................................................................10
Tasksheet 1..............................................................................................................11

Review 2.................................................................................................12
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sơ đồ mức ý niệm....................................................................................................13
Chi tiết thực thể.......................................................................................................14
Mô hình mức vật lý.................................................................................................18
Thiết kế bảng...........................................................................................................19
Chi tiết bảng............................................................................................................20
Tasksheet 2..............................................................................................................23

Review 3.................................................................................................24
Sitemap cho khách hàng................................................................................25
Sitemap cho quản lý................................................................................................26
Lưu đồ khối.............................................................................................................27
Mô tả các trang........................................................................................................33
Tasksheet 3............................................................
Design Plan:
Tài liệu thiết kế website phân phối dược phẩm y tế thuốc bổ thực phẩm chức năng
Effetive Date:
1-2013
Page 1 of 53

1. Mô tả vấn đề..............................................................................................................4
2. Đối tượng sử dụng.....................................................................................................6
3. Yêu cầu khách hàng...................................................................................................7
4. Yêu cầu quản trị.........................................................................................................8
5. Yêu cầu hệ thống.....................................................................................................10
6. Tasksheet 1..............................................................................................................11

1. Sơ đồ mức ý niệm....................................................................................................13
2. Chi tiết thực thể.......................................................................................................14
3. Mô hình mức vật lý.................................................................................................18
4. Thiết kế bảng...........................................................................................................19
5. Chi tiết bảng............................................................................................................20
6. Tasksheet 2..............................................................................................................23

1. Sitemap cho khách hàng................................................................................25
2. Sitemap cho quản lý................................................................................................26
3. Lưu đồ khối.............................................................................................................27
4. Mô tả các trang........................................................................................................33
5. Tasksheet 3..............................................................................................................48
Prepared by: Approved by
Project Group No: 02 Phan Minh Tâm
ThảoCXT; HoàngTLT; TiênTT; NhiMĐ; QuỳnhLV
Date: 1/2013

Tài liệu thiết kế website phân phối dược phẩm y tế thuốc bổ thực phẩm chức năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thiết kế website phân phối dược phẩm y tế thuốc bổ thực phẩm chức năng - Người đăng: tienttgc60270
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Tài liệu thiết kế website phân phối dược phẩm y tế thuốc bổ thực phẩm chức năng 9 10 765