Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Giới thiệu về Shell và các lệnh Shell cơ bản

Được đăng lên bởi le-quoc-tan
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4224 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành – Bộ môn HTMT&TT

Đề Cương Thực Hành Môn Hệ Điều Hành
-----------------------------------------

Mục Tiêu: Cài đặt HĐH Linux và sử dụng shell script để tìm hiểu các thành
phần trong HĐH Linux như: hệ thống file, quá trình, bộ nhớ và xuất nhập.
Nội dung:
Buổi 1: Các lệnh cơ bản của Shell
Buổi 2: Cơ bản về lập trình Shell
Buổi 3: Lập trình cấu trúc và vòng lặp trong Shell
Buổi 4: Quản lý tiến trình
Buổi 5: Quản lý vào ra và tập tin
Buổi 6: Ôn tập
Phụ lục: Cài đặt Ubuntu

Ths. Phan Thượng Cang - Ths. Bùi Quốc Thái

Trang 1

Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành – Bộ môn HTMT&TT

Bài thực hành buổi 1

GIỚI THIỆU VỀ SHELL VÀ
CÁC LỆNH SHELL CƠ BẢN
Nội dung thực hành
Tìm hiểu về shell
Các lệnh cơ bản liên quan đến đường dẫn
Các lệnh liên quan đến việc khảo sát thư mục và file
Các lệnh thao tác file
Quyền truy xuất file (file permission)

1 Shell – Bộ thông dịch lệnh
1.1 Shell là gì?
Chúng ta biết rằng máy tính chỉ có thể thực hiện các lệnh dạng nhị phân (bit 0, 1),
còn gọi là mã nhị phân. Các máy tính đầu tiên muốn thực hiện được chương trình
thì người dùng phải nạp chương trình dưới dạng các bit 0 và 1. Đây là một điều rất
phiền toái và cực kỳ khó khăn với con người. Để khắc phục nhược điểm này các
nhà thiết kế và xây dựng hệ điều hành đều có kèm theo một chương trình đặc biệt.
Thông qua chương trình này người dùng có thể nhập các lệnh dưới dạng ngôn ngữ
cấp cao (tiếng Anh) để yêu cầu hệ điều hành thực hiện một công việc nào đó.
Chương trình đặc biệt này được gọi là Shell (Bộ thông dịch lệnh). Hệ điều hành
MS-DOS và Windows thì có môi trường đánh lệnh command-line, hệ điều hành
Unix và Linux có môi trường Shell. Chú ý rằng Shell không là một thành của hệ
điều hành mà nó sử dụng hệ điều hành để thực thi lệnh, thao tác file…
Hệ điều hành Linux có thể có nhiều loại Shell khác nhau, dưới đây là một vài
Shell thông dụng:
Tên Shell
BASH ( BourneAgain SHell )

Được phát triển bởi
Brian Fox and Chet Ramey
Free Software Foundation

CSH (C SHell)

Bill Joy
University of California
(For BSD)
David Korn
AT & T Bell Labs

KSH (Korn SHell)

Ths. Phan Thượng Cang - Ths. Bùi Quốc Thái

Ghi chú
Là Shell thông
dụng nhất trong
HĐH Linux
Là Shell có cú pháp
rất giống ngôn ngữ
C

Trang 2

Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành – Bộ môn HTMT&TT

Một vài lệnh liên quan đến shell

Liệt kê tất cả các loại shell có thể có trong hệ thống hiện tại dùng lệnh:
$cat /etc/shells
Kiểm tra loại Shell đang được sử dụng:
$echo $SHELL
1.2

Khởi động Shell

Nếu chúng ta đăng nhậ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Giới thiệu về Shell và các lệnh Shell cơ bản - Người đăng: le-quoc-tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Giới thiệu về Shell và các lệnh Shell cơ bản 9 10 607