Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu tin học

Được đăng lên bởi Na Ngo
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
dành cho ai học tin học văn phong B
TRUNG TÂM NGOI NG -TIN HC &
ĐÀO TO NGN HN
11/10/2013
Ngô Lê Mnh Hiếu - Lưu hành ni b 1
GIÁO TRÌNH
TIN H
C VĂN PHÒNG
TRÌNH ĐỘ A
BIÊN SON – TNG HP: NGÔ LÊ MNH HIU
Tài liu lưu hành ni b
CHƯƠNG I
GII THIU V TIN HC GII THIU V TIN HC
CÁC KHÁI NI
M V CÔNG NGH
THÔNG TINCÁC KHÁI NI
M V CÔNG NGH
THÔNG TIN
***
BIÊN SON – TNG HP: NGÔ LÊ MNH HIU
1. D liu và thông tin
Nhng s kinrirc không cu trúc ý nghĩarõ
ràng
Phi
đ
h
i
ó
ú
à
ý
hĩ
Phi
đ
ượcx
tr
t
n
h
t
ng t
i
nc
ó
c
utr
ú
cv
à
ý
ng
hĩ
a
2. X lý d kin
: Máy tính x lý d kin
D kinvào(Nhpliu)
D kinra(Xutliu)
Máy tính đint thiếtb x d kin thành thông tin
dướidng điukhincamtchương trình lưutr bên
trong nó
a) Các thành phncơ bncah thng máy tính
Primary
3. Khái nim v chương trình được
lưu tr
Input
Device
Processor
(CPU)
Primary
Memory
Output
Device
Secondary
memory
Phncng: toàn b các mch đin, linh kin,…
các thành phncuto nên máy tính bao gm:
CPU (Central Processing Unit): trung tâm x lý,
quyết
định
đến
tc
độ
hot
động
ca
máy
tính
quyết
định
đến
tc
độ
hot
động
ca
máy
tính
.
Mainboard: bng mch chính trong máy tính,
cunigiacácthiếtb thành mtth thng
nht.
TRUNG TÂM CFIS
tài liệu tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu tin học - Người đăng: Na Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
tài liệu tin học 9 10 208