Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tin học

Được đăng lên bởi lekhuyen228
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giảng viên: Cao Ngọc Ánh - Tổ KTMT – Khoa Công nghệ thông tin

Bài tập chương 1
1. Phân biệt giữa dữ liệu và thông tin
2. Phân biệt khái niệm phần cứng và phần mềm của máy tính
3. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu dưới đây:
- Những sự kiện không có cấu trúc được lưu trữ trong máy tính gọi là .......................
- Quá trình xử lý dữ liệu sẽ sinh ra .............................. mà nó có ý nghĩa
- Một máy tính xử lý dữ liệu thành ...........................................................
- Dữ liệu đi vào trong máy tính khi ...........................................................
- Thông tin đi ra khỏi máy tính khi ...........................................................
- ................................... phân biệt một máy tính với một máy tính số học.
- Dữ liệu và các lệnh của chương trình được chứa trong ............................
- Thành phần xử lý dữ liệu trong máy tính là ............................................
- Các thành phần vật lý của một máy tính được gọi chung là ..............................
- Các chương trình được nhận biết chung như là .......................................
- Khi bộ nhớ là .................................., nội dung của nó có thể bị thay đổi
- Khi bộ nhớ là ............................, nội dung của nó không thể bị thay đổi
4. Đổi các số sau sang hệ nhị phân:
AB97316 =
45728 =
12010 =
5. Cho biết kết quả của các biểu thức sau: (số liệu tính toán là các số nhị phân)
100110101 + 111000111 =
11100011 - 1100100 =
1110 / 0010 =
100000 / 0100 =
(trang 1)

Giảng viên: Cao Ngọc Ánh - Tổ KTMT – Khoa Công nghệ thông tin

Bài tập chương 2
I. Đánh dấu câu trả lời đúng nhất trong số các câu sau:
1. Hệ điều hành là gì ?
a. Hệ điều hành là chương trình hoạt động đầu tiên ngay sau khi bật máy.
b. Hệ điều hành là một chương trình có vai trò thông dịch giữa người sử dụng và máy
tính.
c. Hệ điều hành giúp người sử dụng thực hiện các công việc như tạo files, chạy
chương trình, in tài liệu....
d. Hệ điều hành là một chương trình điều khiển mọi hoạt động của máy vi tính.
e. Tất cả các câu trả lời trên.
f. Cả ba câu b, c, d
2. Chức năng của hệ điều hành?
a. Chạy chương trình mồi
b. Điều khiển thiết bị
c. Quản lý, cấp phát và thu hồi bộ nhớ
d. Quản lý tập tin
e. Điều khiển việc thực hiện chương trình
f. Các câu a, b, c, d
g. Các câu b, c, d, e
3. Chương trình mồi là gì ?
a. Chương trình dùng để khởi động máy tính.
b. Chương trình điều khiểnviệc nạp hai tập tin hệ thống vào bộ nhớ trong và chuyển
quyền điều khiển cho hệ đi...
Giảng viên: Cao Ngọc Ánh - Tổ KTMT – Khoa Công nghệ thông tin
Bài tập chương 1
1. Phân biệt giữa dữ liệu và thông tin
2. Phân biệt khái niệm phần cứng và phần mềm của máy tính
3. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu dưới đây:
- Những sự kiện không có cấu trúc được lưu trữ trong máy tính gọi là .......................
- Quá trình xử lý dữ liệu sẽ sinh ra .............................. mà nó có ý nghĩa
- Một máy tính xử lý dữ liệu thành ...........................................................
- Dữ liệu đi vào trong máy tính khi ...........................................................
- Thông tin đi ra khỏi máy tính khi ...........................................................
- ................................... phân biệt một máy tính với một máy tính số học.
- Dữ liệu và các lệnh của chương trình được chứa trong ............................
- Thành phần xử lý dữ liệu trong máy tính là ............................................
- Các thành phần vật lý của một máy tính được gọi chung là ..............................
- Các chương trình được nhận biết chung như là .......................................
- Khi bộ nhớ là .................................., nội dung của nó có thể bị thay đổi
- Khi bộ nhớ là ............................, nội dung của nó không thể bị thay đổi
4. Đổi các số sau sang hệ nhị phân:
AB973
16
=
4572
8
=
120
10
=
5. Cho biết kết quả của các biểu thức sau: (số liệu tính toán là các số nhị phân)
100110101 + 111000111 =
11100011 - 1100100 =
1110 / 0010 =
100000 / 0100 =
(trang 1)
Tài liệu tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tin học - Người đăng: lekhuyen228
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài liệu tin học 9 10 76