Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu về VMware

Được đăng lên bởi Bùi Duy Nhàn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần I – Giới thiệu chung
I. Cấu hình Thực hành
1. Phòng máy
Phòng thực hành của Bộ môn Mạng được thiết kế sẵn cho các bài thực hành
trong tài liệu. Trong phòng đã có sẵn một server hỗ trợ tối đa 30 máy tính có thể
cùng thực hành. Cấu hình chi tiết của hệ thống như sau:
+ Mạng được sử dụng trong phòng thực hành có địa chỉ 192.168.1.0/24
+ Gateway:

192.168.1.1

+ DNS Server:

192.168.1.1

+ Domain:

netlab.vnu.vn

+ Proxy:
192.168.1.1:3128 (chỉ vào được các trang trong trường
và các trang có địa chỉ chứa từ google)
+ Các máy tính từ 01 đến 30 có địa chỉ host từ 101 đến 130 và có tên từ
lab01 đến lab30 trong miền netlab.vnu.vn.
+ Mỗi máy tính được cài đặt sẵn một máy ảo có địa chỉ host từ 201 đến
230 và có tên từ vm01 đến vm30 trong miền netlab.vnu.vn.
+ Tài khoản mặc định truy cập vào các máy tính là student:student
+ Tài khoản root của các máy ảo mặc định bị khóa mật khẩu. Để có thể
thực hành được bằng tài khoản root, sinh viên cần tự thiết lập lại mật
khẩu theo hướng dẫn tại phần sau.
+ Mỗi khi máy ảo thực hành bị hỏng, sinh viên có thể xin giảng viên reset
lại máy ảo ngay sau khi khởi động lại máy thật (chưa login vào hệ
thống).
+ Các file iso được lưu trong thư mục /static/iso

2. Tự thực hành tại nhà
Để tự thực hành được các bài thực hành trong tài liệu, sinh viên cần phải tự
cài đặt máy ảo như hướng dẫn trong bài II.3.3. Tuy nhiên, một số bài thực hành sẽ
không thể thực hiện được do không thể mô phỏng hoàn toàn mô hình phòng máy
của Bộ môn Mạng.

3. Cấu hình
 VMWare

+ Thiết lập HotKey là tổ hợp phím: Shift+Ctrl+Alt
+ Thiết lập Memory ở chế độ: “Fit all virtual machine memory into
reserved host RAM”
 Máy ảo

Mọi máy ảo trong phòng thực hành đều có cấu hình chung như sau:
+ CPU:

1 CPU, 2 Core

+ RAM:

512MB

+ HDD:

SCSI 100GB

+ CD/DVD:

Trỏ đến file iso chứa bộ cài RHEL/CentOS

+ NICs:

1 card mạng hoạt động ở chế độ Bridge

+ Guest OS:

CentOS
 Lưu ý

+ Các máy ảo tự thực hành ở nhà có cấu hình tương tự, khác nhau duy nhất
là NIC ảo hoạt động ở chế độ NAT.
+ Để cài đặt ở nhà thành công, máy ảo phải có tối thiểu 768MB RAM.

II. Red Hat Enterprise Linux và CentOS
1. Giới thiệu
a. Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Là hệ điều hành do hãng Red Hat (Mỹ) giới thiệu vào đầu năm 2002 với tên
ban đầu là Red Hat Linux Advanced Server sau đó được chính thức đổi tên thành
RHEL vào đầu năm 2003. RHEL hiện nay được xây dựng dựa trên mã nguồn của
dự án Fedora, toàn bộ các đoạn mã của RHEL trước khi được biên dịch, đóng gói
để phát hành đã được kiểm tra rất kỹ t...
Phần I Giới thiệu chung
I. Cấu hình Thực hành
1. Phòng máy
Phòng thực hành của Bộ môn Mạng được thiết kế sẵn cho các bài thực hành
trong tài liệu. Trong phòng đã sẵn một server hỗ trợ tối đa 30 máy tính thể
cùng thực hành. Cấu hình chi tiết của hệ thống như sau:
+ Mạng được sử dụng trong phòng thực hành có địa chỉ 192.168.1.0/24
+ Gateway: 192.168.1.1
+ DNS Server: 192.168.1.1
+ Domain: netlab.vnu.vn
+ Proxy: 192.168.1.1:3128 (chỉ vào được các trang trong trường
và các trang có địa chỉ chứa từ google)
+ Các máy tính t 01 đến 30 địa chỉ host t 101 đến 130 tên từ
lab01 đến lab30 trong miền netlab.vnu.vn.
+ Mỗi máy tính được i đặt sẵn một máy ảo đa chỉ host t 201 đến
230 và có tên từ vm01 đến vm30 trong miền netlab.vnu.vn.
+ Tài khoản mặc định truy cập vào các máy tính là student:student
+ Tài khoản root của c máy ảo mặc định bị khóa mật khẩu. Để thể
thực hành được bằng tài khoản root, sinh viên cần t thiết lập li mật
khẩu theo hướng dẫn tại phần sau.
+ Mỗi khi máy ảo thực hành bị hỏng, sinh viênthể xin giảng viên reset
lại máy ảo ngay sau khi khởi động lại máy thật (chưa login vào hệ
thống).
+ Các file iso được lưu trong thư mục /static/iso
2. Tự thực hành tại nhà
Để tự thực hành được các bài thực hành trong tài liệu, sinh viên cần phi tự
cài đặt máy ảo như hướng dẫn trong bài II.3.3. Tuy nhiên, một số bài thực hành sẽ
không thể thực hiện được do không thể phng hoàn toàn mô hình phòng máy
của Bộ môn Mạng.
Tài liệu về VMware - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu về VMware - Người đăng: Bùi Duy Nhàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu về VMware 9 10 800