Ktl-icon-tai-lieu

Tầng Liên kết dữ liệu

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tầng Liên kết dữ liệu

MỤC TIÊU
điều khiển truy cập đường truyền
¢ Điều khiển liên kết

04/2009

¢

Application

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical

2

NỘI DUNG
Giới thiệu
¢ Kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi
¢ Điều khiển truy cập đường truyền
¢ ARP
¢ Ethernet

04/2009

¢

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

3

GIỚI THIỆU - 1
Link: liên kết giữa các
nodes kề nhau
—

¢

Data link layer: chuyển
gói tin (frame) từ một
node đến node kề qua
link

network
data link
physical

network
data link
physical

network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical

application
application
transport
transport
network
network
data
data link
link
physical
physical

4

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

—

Wired
Wireless

application
transport
network
data link
physical

04/2009

¢

GIỚI THIỆU - 2

Transport
Network
Data link
Physical

—
¢

Điều khiển luồng
Kiểm tra lỗi
Báo nhận

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

—

Presentation
Session

LLC (Logical Link Control)
—

Application

04/2009

¢

MAC (Media Access Control)
—

Truy cập đường truyền

Logical Link Control
Media Access Control

5

ETHERNET – CHUẨN GIGABIT
04/2009

Medium

Maximum cable
length

1000BASE-SX

Fiber optics

550 m

1000BASE-LX

Fiber optics

5000 m

1000BASE-CX

STP

25 m

1000BASE-T

Cat 5 UTP

100 m

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

Standard

69

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Slide của J.F Kurose and K.W. Ross về Computer
Networking: A Top Down Approach

04/2009

¢

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

70

...
TngLiênkếtdliu
Tầng Liên kết dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tầng Liên kết dữ liệu - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tầng Liên kết dữ liệu 9 10 721