Ktl-icon-tai-lieu

Tầng Vận chuyển

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tầng Vận chuyển

CHỨC NĂNG - 1
Cung cấp kênh truyền dữ liệu ở mức logic
giữa 2 tiến trình trên 2 máy

Application
Presentation

network
data link
physical

Session

network
data link
physical

network
data link
physical

Transport
network
data link
physical

network
data link
physical

Network
Data link
Physical

application
application
transport
transport
network
network
data
data link
link
physical
physical

2

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

application
transport
network
data link
physical

03/2009

¢

NỘI DUNG
Giới thiệu
¢ Nguyên tắc truyền dữ liệu đáng tin cậy
¢ Giao thức TCP
¢ Giao thức UDP
¢ Điều khiển tắt nghẽn

03/2009

¢

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

3

NHẮC LẠI
message
segment
Ht
frame

Hn Ht
Hl Hn Ht

M
M
M

application
transport
network
link
physical
link
physical
switch

destination
M
Ht

M

Hn Ht

M

application
transport
network
link
physical

Hn Ht
Hl Hn Ht

M
M

network
link
physical

Hn Ht

M

router
4

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

packet

M

03/2009

source

TỔNG QUAN - 1
03/2009

M

P1
Gởi đến Process?
Ht

D

M
DHt D
H n segment

M

application
transport
network

M

application
transport
network

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

P2

P3
Process nhận?
Ht

D

Ht

H n segment

D
M

P4

application
transport
network

5

KIỂM SOÁT TẮT NGHẼN - 2
Giải quyết trong TCP:

Thêm tham số CongWin: tốc
độ bên gởi có thể gởi
¢ Có 2 pha:
¢ Slow-Start
¢ Congestion Avoidance
¢

time

57

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

—

Giới hạn tốc độ truyền của
bên gởi
Bên gởi:

Host B

RTT

—

Host A

03/2009

¢

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Bài giảng của J.F Kurose and K.W. Ross về
Computer Networking: A Top Down Approach

03/2009

¢

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

58

...
TngVnchuyn
Tầng Vận chuyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tầng Vận chuyển - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tầng Vận chuyển 9 10 666