Ktl-icon-tai-lieu

Tạo các hiệu ứng động

Được đăng lên bởi nguyenthithuong-cntin08
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA BÀI CŨ

Nêu các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu?
*Để chèn hình ảnh vào trang chiếu cần
thực hiện 4 bước sau đây:
1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh
2. Chọn lệnh Insert  Picture  From File
3. Chọn thư mục lưu hình ảnh
4. Nháy chọn hình ảnh và nháy Insert.

BÀI 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG

Chuyển trang
trang chiếu
chiếu
Chuyển

Tạo hiệu
hiệu ứng
ứng động
động cho
cho đối
đối tượng
tượng
Tạo

Sử dụng
dụng các
các hiệu
hiệu ứng
ứng động
động
Sử

Một vài
vài lưu
lưu ýý khi
khi tạo
tạo bài
bài trình
trình chiếu
chiếu
Một

BÀI 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
1. Chuyển trang chiếu:
Hiệu ứng chuyển
trang chiếu là gì?

Các tùy chọn cùng
với kiểu hiệu ứng:

Hiệu ứng chuyển trang
chiếu là thay đổi cách
xuất hiện trang chiếu.

+ Thời điểm xuất hiện.
+ Tốc độ xuất hiện.
+ Âm thanh đi kèm.

BÀI 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG

Chọn hiệu ứng
chuyển tiếp

Chọn tốc độ
Chọn âm thanh
Chuyển trang sau
khi nháy chuột

Tự động chuyển trang
sau một khoảng thời gian

BÀI 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
1. Chuyển trang chiếu
Các bước đặt hiệu ứng
chuyển cho trang chiếu?

B1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.
B2: Mở bảng chọn Slide Show / Slide Transition.
B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.

Hãy quan sát và
so sánh các
trang chiếu sau

Vị trí địa lí

Trang 2

Nằm ở miền tây Bắc Việt Nam
 Trên bờ sông Hồng


Lịch sử
Năm 1010, Vua Lý Thái
Tổ dời đô từ Hoa Lư đến
Đại La và đổi tên thành
Thăng Long.
Năm 1831 vua Minh
Mạng triều Nguyễn đặt lại
tên là Hà Nội.

Hồ Tây




Hồ lớn nhất ở Hà Nội (500 ha)
Từng là một nhánh của sông Hồng và trở thành hồ
khi sông đổi dòng.

BÀI 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
2. Tạo hiệu ứng động cho đối tượng:
Tạo hiệu ứng cho các đối
tượng trên trang chiếu
nhằm mục đích gì?

Thu hút sự chú ý của người nghe tới
thông tin cần truyền đạt trên trang chiếu,
đồng thời làm cho trang chiếu sinh động
và hấp dẫn.

BÀI 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
2. Tạo hiệu ứng động cho đối tượng:
Có 2 loại hiệu ứng động :
 Hiệu ứng có sẵn của phần mềm
 Hiệu ứng tùy biến
( Custom Animation)

BÀI 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
2. Tạo hiệu ứng động cho đối tượng:

* Sử dụng hiệu ứng có sẵn Nêu các bước tạo hiệu
độnghiệu
cho ứng
đối tượng?
1. Chọn các trang chiếu cần ứng
áp dụng
động có sẵn.
2. Mở bảng chọn Slide Show và chọn Animation Schemes.
3. Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ngăn bên phải cửa sổ
Lưu ý: nháy Apply to all Slide để áp dụng hiệu ứng cho mọi
trang chiếu

BÀI 12: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
2. Tạo hiệu ứng động cho đối tượng:

Nếu muốn t
ứng cho đố
biến ta làm

* Sử dụng ...
Nêu các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu?
*Để chèn hình ảnh vào trang chiếu cần
thực hiện 4 bước sau đây:
1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh
2. Chọn lệnh Insert Picture From File
3. Chọn thư mục lưu hình ảnh
4. Nháy chọn hình ảnh và nháy Insert.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tạo các hiệu ứng động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tạo các hiệu ứng động - Người đăng: nguyenthithuong-cntin08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tạo các hiệu ứng động 9 10 571