Ktl-icon-tai-lieu

Tạo Menu trong Android

Được đăng lên bởi trunglt94
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tạo Menu trong Android
Posted by Ryan Bui on November 18th, 2013 | 0 Comments

Menu là một control rất hay và thường được các nhà phát triển ứng dụng cho Android sử dụng.
Hôm nay tôi xin được hướng dẫn các bạn cách tạo một Menu trong lập trình ứng dụng cho
Android.

1. Tạo mới một Menu
Khi tạo một Project Android thì Menu cũng sẽ tự động được sinh ra. Trong MainActivity.java
sẽ gọi sẵn phương thức khởi tạo Menu ra cho chúng ta.

- Và trong XML Resource. Bạn vào res -> Menu -> New Android XMl File
Trong Resource Type bạn chọn là Menu, File thì bạn nhập tên (chỉ được viết các ký tự thường,
các dầu nối _ – .)

Sau khi tạo xong bạn sẽ thấy 1 file mới mà mình vừa tạo ở trong mục Menu :

Để thêm mới các Menu vào trong thì ta có 2 cách đó là dùng Resource để code :
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="" >
<item android:id="@+id/themMoi" android:title="Thêm Mới">
<menu>
<item android:id="@+id/themHocSinh" android:title="Thêm Mới Học
Sinh"></item>
<item android:id="@+id/themGiaoVien" android:title="Thêm Mới
GiaoVien"></item>
</menu>
</item>
<item android:id="@+id/sua" android:title="Sửa"></item>
<item android:id="@+id/xoa" android:title="Xóa"></item>
</menu>

TRong đoạn code trên thì các bạn sẽ thấy các item themHocSinh và item themGiaoVien sẽ là
sub menu của thằng themMoi. vì nó được gắn trong 1 cặp thẻ menu nằm trong item themMoi.
hoặc bạn cũng có thể chuyển sang chế độ Layout -> click và nút Add để thêm mới một item
trong Menu.

Có 2 trường quan trọng mà chúng ta cần phải điền vào đó là ID và Title.
Chú ý là nếu các bạn muốn tạo subMenu thì các bạn phải chọn 1 menu item đã tạo sẵn cần làm
menu cha rồi ta chọn vào phần Create a element in the selected element, tên item menu cha.
( như hình sau) :

Để thay đổi vị trí các item trong Menu thì các bạn có thể sử dụng các nut Up hay Down để điều
khiển di chuyển chúng. Hoặc bạn cũng có thể thay đổi vị trí code trong Resource XMl .

2. Thêm Menu vào ứng dụng Android.
Như ở phần trên ta đã tạo xong hoàn chỉnh 1 Menu theo ý muốn. Công việc tiếp theo là gắn nó
vào ứng dụng mà thôi.
Các bạn mở file MainActivity.java ra và chú ý tới đoạn code sau :
1
2
3
4
5
6

<pre>
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it
is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_demo, menu);
return true;
}</pre>

Bạn cần thay đổi tên Menu mà mình đã tạo ở bên ...
To Menu trong Android
Posted by Ryan Bui on November 18th, 2013 | 0 Comments
Menu một control rất hay thường được các nhà phát triển ứng dụng cho Android sử dụng.
Hôm nay tôi xin được hướng dẫn các bạn cách tạo một Menu trong lập trình ứng dụng cho
Android.
1. Tạo mới một Menu
Khi tạo một Project Android thì Menu cũng s tự động được sinh ra. Trong MainActivity.java
sẽ gọi sẵn phương thức khởi tạo Menu ra cho chúng ta.
- Và trong XML Resource. Bạn vào res -> Menu -> New Android XMl File
Trong Resource Type bạn chọn Menu, File thì bạn nhập tên (chỉ được viết các tự thường,
các dầu nối _ – .)
Tạo Menu trong Android - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tạo Menu trong Android - Người đăng: trunglt94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tạo Menu trong Android 9 10 613