Ktl-icon-tai-lieu

Tạo web

Được đăng lên bởi Nguyễn Bảo Đạt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạo lập , phân phối và quản lý nội dung :
Tạo lập :
Nội dung của wed chủ yếu tập trung là giới thiệu về các danh lam thắng cảnh của
Việt Nam và các quốc gia trên thế giới , đánh giá các điểm mạnh điểm yếu hay ưu
nhược điểm nhằm cho bạn đọc có cái nhìn tổng quan về các địa điểm du lịch , các
đặc điểm hay những điểm đến , những kiến thức cần biết về vùng mà họ đang
muốn xem xét , ngoài ra các bài viết còn thông tin những địa điểm ăn uống ẩm
thực vùng miền, các khách sạn trạm dừng chân hay các trang wed du lịch co uy
tín , cách thức thực hiện du lịch ra sa cho bạn đọc , những thông tin này được cung
cấp miễn phí cho bạn đọc và thường xuyên được bổ sung cập nhật . Trang Wed
còn có phần hỏi đáp nhằm giải đáp các thắc mắc của bạn đọc với những băng
khoan cho chuyến đi của mình . Trang cung cấp đầy đủ các thông tin cho 1 chuyến
dụ lịch với các phần bao quát các vấn đề mà bất kì ai muốn đi du lịch thăm quan
đều phải biết và muốn biết .
Phân phối nội dung:
Nội dung của trang được sắp xếp thao trình tự sau :
-

Trang mục lục bài viết

+ Các địa điểm du lịch
+Review nhà hang khách sạn
+Ẩm thực
+Phương tiện di chuyển
+Tin tức du lịch – Khuyến mãi
-

Đồ dùng du lịch
Trang video của tôi
Trang liên hệ

Với phần phân phối nội dung của trang đưa người đọc tới 1 tiến trình tự nhận biết
thông tin tiếp nhận đánh giá chọn lọc để rồi người đọc sẽ liên hệ nếu thực sự cần ,
trang cung cấp đầy đủ thông tin cho người đọc về chuyến du lịch.quá

Quá trình quản lý nội dung :
-

Quá trình thu nhập quản lý các thông tin dữ liệu trên trang
Nội dung được kiểm tra sàn lọc các thông tin
Đánh giá các nội dung như thế nào chất lượng nộ dung có bảo đảm ko ?
Các khó khan thắc mắc trong quá trình sẽ được giải quyết
Sau đó, loại bỏ các nội dung cũ , không sát thực tế ….
Sử dụng phần mềm quản lý nội dung hỗ trợ trong qua trình xử lý

...
Tạo lập , phân phối và quản lý nội dung :
Tạo lập :
Nội dung của wed chủ yếu tập trung là giới thiệu về các danh lam thắng cảnh của
Việt Nam và các quốc gia trên thế giới , đánh giá các điểm mạnh điểm yếu hay ưu
nhược điểm nhằm cho bạn đọc có cái nhìn tổng quan về các địa điểm du lịch , các
đặc điểm hay những điểm đến , những kiến thức cần biết về vùng mà họ đang
muốn xem xét , ngoài ra các bài viết còn thông tin những địa điểm ăn uống ẩm
thực vùng miền, các khách sạn trạm dừng chân hay các trang wed du lịch co uy
tín , cách thức thực hiện du lịch ra sa cho bạn đọc , những thông tin này được cung
cấp miễn phí cho bạn đọc và thường xuyên được bổ sung cập nhật . Trang Wed
còn có phần hỏi đáp nhằm giải đáp các thắc mắc của bạn đọc với những băng
khoan cho chuyến đi của mình . Trang cung cấp đầy đủ các thông tin cho 1 chuyến
dụ lịch với các phần bao quát các vấn đề mà bất kì ai muốn đi du lịch thăm quan
đều phải biết và muốn biết .
Phân phối nội dung:
Nội dung của trang được sắp xếp thao trình tự sau :
- Trang mục lục bài viết
+ Các địa điểm du lịch
+Review nhà hang khách sạn
+Ẩm thực
+Phương tiện di chuyển
+Tin tức du lịch – Khuyến mãi
- Đồ dùng du lịch
- Trang video của tôi
- Trang liên hệ
Với phần phân phối nội dung của trang đưa người đọc tới 1 tiến trình tự nhận biết
thông tin tiếp nhận đánh giá chọn lọc để rồi người đọc sẽ liên hệ nếu thực sự cần ,
trang cung cấp đầy đủ thông tin cho người đọc về chuyến du lịch.quá
Tạo web - Trang 2
Tạo web - Người đăng: Nguyễn Bảo Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tạo web 9 10 932