Ktl-icon-tai-lieu

Tập Tô màu

Được đăng lên bởi nguyenphamanhthi-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Môn Tin học lớp 3A
Giáo viên giảng dạy : Tào Xuân Bình

Kiểm tra bài cũ
Cô mời 3 em lên bảng hãy nêu cho
thầy cách gõ hàng phím cơ sở, hàng
phím trên và hàng phím dưới bằng sơ
đồ?

Kiểm tra bài cũ

- Để khởi động paint em Nháy đúp chuột lên
biểu tượng PAINT trên màn hình nền.

Màn hình Paint

* Hộp

màu nằm ở vị trí nào trên màn hình của Paint?

* Hai ô bên

trái hộp màu cho em biết điều gì? Các ô bên phải
hộp màu cho em biết điều gì?

Hộp màu nằm ở phía dưới màn hình của Paint.
Hai ô bên trái hộp màu cho em biết màu vẽ và
màu nền. Bên phải là các ô màu dùng khi vẽ.

• Để chọn màu vẽ em nháy nút trái chuột lên
một ô màu trong hộp màu.

• Để chọn màu nền em nháy nút phải chuột
lên một ô màu trong hộp màu.

Để tô màu, chúng ta dùng công cụ
Tô màu
Công cụ
tô màu

Các bước thực hiện
Bước
1:
Nháy
chuột
để
chọn
công
cụ
Để tô màu, chúng ta dùng công cụ
màu

Tô màu

tô

Công cụ
tô màu

Bước 2: Nháy chuột chọn màu tô

Bước 3 : Nháy chuột vào vùng muốn tô màu
* Chú ý :

- Nếu tô nhầm, hãy nhấn giữ phím Ctrl và
gõ phím Z để lấy lại hình trước đó và tô
lại.

Củng cố
1. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (… ) đề được câu
hoàn chỉnh:
màu vẽ .. em nháy nút trái chuột vào một ô
a) Để chọn ……………
trong hộp màu.
nháy nút phải chuột
b) Để chọn màu nền em ………………………
.. vào một ô
trong hộp màu.

2. Để tô màu em sử dụng công cụ nào?
a)

b)

c)

d)

...
Môn Tin h c l p 3A
Giáo viên giảng dạy : Tào Xuân Bình
Tập Tô màu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập Tô màu - Người đăng: nguyenphamanhthi-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tập Tô màu 9 10 972