Ktl-icon-tai-lieu

Thảo luận về hệ điều hành

Được đăng lên bởi Tào Lao Bí Đao
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Seminar Mạng Máy Tính
Báo cáo đồ án
Thảo luận về hệ điều hành
MSSV:1112450
Họ Tên : Lê Võ Quý Khánh
1.Câu 1: Tạo máy ảo :
-Các bước tạo máy ảo : Tạo 1 máy ảo với cấu hình như sau để cài đặt ESXi host :

-Bắt đầu cài đặt ESXi trên máy ảo mới tạo này :

-Kết thúc quá trình cài đặt điều chỉnh lại các thông số password , IP của
máy ESXi :

-Tiến hành cài đặt VMware Sphere Client để cài đặt một máy VMware
Client sử dụng máy ESXi và tạo máy ảo

-Tạo xong một máy ảo trên VMware Sphere tiến hành cài đặt CentOS
trên máy ảo này :

-Cài đặt tương tự cho 2 máy ảo còn lại mở từng máy để đủ tài nguyên
máy thật . Hoàn thành yêu cầu 1

2.Câu 2 : Giả lập máy Linux thành Router :
-Tải phần mềm quagga về máy ảo vừa được cài đặt CentOS thành công :
Vào application->System Tool ->Terminal -> đăng nhập vào root bằng
lệnh su -> gõ yum install quagga để cài đặt :

-Cài đặt quagga thành công tiến hành cấu hình giả lập các máy ảo thành

các Router :

...
Seminar Mng Máy Tính
Báo cáo đồ án
Tho lun v h điu hành
MSSV:1112450
H Tên : Lê Võ Quý Khánh
1.Câu 1: To máy o :
-Các bước to máy o : To 1 máy o vi cấu hình như sau để cài đặt ESXi host :
-Bắt đầu cài đặt ESXi trên máy o mi to này :
Thảo luận về hệ điều hành - Trang 2
Thảo luận về hệ điều hành - Người đăng: Tào Lao Bí Đao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thảo luận về hệ điều hành 9 10 302