Ktl-icon-tai-lieu

thi bằng B tin học

Được đăng lên bởi Vũ Thanh Hải
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2843 lần   |   Lượt tải: 20 lần
1: Phát biểu nào sau đây là sai:
a. CPU (center processing unit) là bộ xử lý trung ương chỉ huy các hoạt động của máy tính

theo lệnh và thực hiện các phép tính.
b. ALU khối tính toán số học và logic:
c. Bao gồm các thiết bị tính toán số học và các phép tính logic và các phép tính quan hệ.
d. Là một nhóm bit trong bộ nhớ biểu diễn các chỉ thị hay dữ liệu thuộc loại nào đó.

2: Một tập tin văn bản đang mở để soạn thảo, windows cho phép bạn thực hiện thao tác
nào:
a. Sao chép đến nơi khác.
b. Lưu lại với tên khác
c. Xóa tập tin này.
d. Đổi tên tập tin này.

3: Bộ nhớ RAM là bộ nhớ gì?
a. Secondary Memory
b. Receive Memory
c. Primary Memory
d. Ramdom Access Memory

4: Nhóm dưới đây bao gồm các thiết bị được xếp vào cùng loại
a. Màn hình, bàn phím, chuột, máy in
b. Bàn phím, chuột, máy in, máy vẽ.
c. Máy in, máy vẽ, màn hình, loa.
d. Màn hình, micro, máy quyét, chuột
e. Các thanh ghi (registers) được gắn chặt bằng các mạnh điện tử làm nhiệm vụ bộ nhớ

trung tâm

5: Các loại hệ điều hành Windowns đều có khả năng tự động nhận biết các thiết bị phần
cứng và tự động cài đặt cấu hình của các thiết bị. Đây là chức năng:
a. Plug and Play
b. Windows Explorer
c. Desktop
d. Multimedia

6: Hộp điều khiển phóng to thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi là:
a. Dialog box
b. List box
c. Control box

7:Nhược điểm của mạng dạng hình sao (Star) là ?
a. Khó cài đặt và bảo trì
b. Khó khắc phục khi lỗi cáp xảy ra, và ảnh hưởng tới các nút mạng khác
c. Cần quá nhiều cap để kết nối tới nút mạng trung tâm
d. Không có khả năng thay đổi khi lắp đặt

8: Đặc điểm của mạng dạng Bus?
a. Tất cả các nút mạng kết nối vào nút mạng trung tâm (Ví dụ như Hub)
b. Tất cả các nút kết nối trên cùng một đường truyền vật lý
c. Tất cả các nút mạng đề kết nối trực tiếp với nhau
d. Mỗi nút mạng kết nối với 2 nút mạng còn lại

9: Khi nối mạng giữa 2 máy tính, chúng ta sử dụng loại cáp nào để nối trực tiếp giữa
chúng?
a. Cáp quang
b. Cáp UTP thẳng
c. Cáp STP
d. Cáp UTP chéo (crosover)

10: sợi cáp xoán nối giữa card mạng và hub thi ?
a. Bấm thự tự 2 đầu cáp giống nhau
b. Đổi vị trí các sợi 1,2 với sợi 3,6
c. Một đầu bấm theo chuẩn A, đầu kia theo chuẩn B
d. Tất cả đều sai

11: Giao thức được sử dụng để truyền các file trên mạng là ?
a. HTTP
b. FTP
c. SMTP
d. SNMP

12: Địa chỉ nào sau đây thuộc lớp A?
a. 172.29.14.10
b. 10.1.1.1
c. 140.8.8.8
d. 203.5.6.7

14: Chức năng chính của router là?
a. Kết nối network với network
b. Chia nhỏ broadcast domain
c. A và B đều đúng
d. A và B đều sai

15: Trong các địa chỉ sau, chọn đ...
1: Phát biểu nào sau đây là sai:
a. CPU (center processing unit) là bộ xử lý trung ương chỉ huy các hoạt động của máy tính
theo lệnh và thực hiện các phép tính.
b. ALU khối tính toán số học và logic:
c. Bao gồm các thiết bị tính toán số học và các phép tính logic và các phép tính quan hệ.
d. Là một nhóm bit trong bộ nhớ biểu diễn các chỉ thị hay dữ liệu thuộc loại nào đó.
2: Một tập tin văn bản đang mở để soạn thảo, windows cho phép bạn thực hiện thao tác
nào:
a. Sao chép đến nơi khác.
b. Lưu lại với tên khác
c. Xóa tập tin này.
d. Đổi tên tập tin này.
3: Bộ nhớ RAM là bộ nhớ gì?
a. Secondary Memory
b. Receive Memory
c. Primary Memory
d. Ramdom Access Memory
4: Nhóm dưới đây bao gồm các thiết bị được xếp vào cùng loại
a. Màn hình, bàn phím, chuột, máy in
b. Bàn phím, chuột, máy in, máy vẽ.
c. Máy in, máy vẽ, màn hình, loa.
d. Màn hình, micro, máy quyét, chuột
e. Các thanh ghi (registers) được gắn chặt bằng các mạnh điện tử làm nhiệm vụ bộ nhớ
trung tâm
thi bằng B tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thi bằng B tin học - Người đăng: Vũ Thanh Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
thi bằng B tin học 9 10 156