Ktl-icon-tai-lieu

Thi công chức cấp xã môn tin học

Được đăng lên bởi nguyenquockhanh1102
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM ÔN TẬP MÔN TIN HỌC
PHỤC VỤ KỲ THI CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2014

------------------I. Về hình thức thi:
- Thi trắc nghiệm trên giấy, thời gian thi: 45 phút.
- Thống nhất thi trên Hệ điều hành Microsoft Windows XP; sử dụng soạn
thảo văn bản trên Microsoft Office Word 2003 và trình duyệt Microsoft Internet
Explorer

hoặc Molliza Firefox

II. Về đề thi:
Đề thi trắc nghiệm gồm 25 câu hỏi: 15 câu về Microsoft Office Word 2003,
10 câu về hệ điều hành Microsoft Windows XP, Win 7, Internet. Mỗi câu hỏi có
04 phương án trả lời (trong đó, chỉ có duy nhất 01 phương án trả lời đúng).
III. Về nội dung ôn tập trọng tâm:
1. Chương trình soạn thảo văn bản - Microsoft Office Word 2003
1.1. Tính năng chính của Microsoft Word là gì?
1.2. Các thao tác cơ bản với tệp văn bản: tạo mới (New), mở (Open), lưu
(Save), đóng (Close), đổi tên (Rename); thanh công cụ (thêm, bớt thanh công
cụ). Các thao tác sau dùng để là gì: Vào menu File / New; menu File / Open;
menu File / Close; menu File / Save As. Chèn, xóa bỏ các hiệu ứng.
- Vào menu File / Save hay sử dụng tổ hợp phím Ctrl + S.
- Chọn tệp văn bản, rồi nháy chuột phải, chọn Rename.
- Vào menu View / Toolbars / chọn thanh công cụ cần thêm.
1.3. Các thao tác cơ bản trong soạn thảo văn bản: lựa chọn (bôi đen) đoạn
văn bản, chọn toàn bộ văn bản; di chuyển; sao chép (Copy), cắt (Cut), dán
(Paste); xoá (Delete), di chuyển tới trang bất kỳ (Go To), tìm kiếm (Find), thay
thế (Replace)… Các thao tác sau dùng để làm gì:
- Tổ hợp phím Ctrl + A; Tổ hợp phím Shift + Home; Tổ hợp phím Shift +
End.
- Tổ hợp phím Ctrl + Enter.
- Chọn phím: Home; End; Ctrl + Home; Ctrl + End.
- Đánh dấu một đoạn văn bản, rồi chọn vào menu Edit / Copy hay sử dụng
Tổ hợp phím Ctrl + C.

- Đánh dấu một đoạn văn bản, rồi chọn vào menu Edit / Cut hay sử dụng
Tổ hợp phím Ctrl + X.
- Đánh dấu một đoạn văn bản, rồi chọn vào menu Edit / Paste hay sử dụng
Tổ hợp phím Ctrl + V.
- Đánh dấu một đoạn văn bản, rồi nhấn phím Delete, hoặc nhấn phím
Backspace.
- Vào menu Edit / Find hay tổ hợp phím Ctrl + F; vào Edit /Goto hay tổ
hợp phím Ctrl + G; vào Edit /Replace hay tổ hợp phím Ctrl + H.
1.4. Các thao tác định dạng văn bản, đoạn văn bản (Paragraph): bôi đậm
(B), nghiêng (I), gạch chân (U), lựa chọn font chữ (Font), bảng (Insert Table),
cột (columns), cach trái (L), phải (R), giữa (E), đều đoạn văn bản (J), đánh số
trang (Page Numbers) … Các thao tác sau dùng để làm gì:
- Vào menu Format / Paragraph.
- Vào menu Insert / Page Numbers.
- Nhấn chọn phím C...
MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM ÔN TẬP MÔN TIN HỌC
PHỤC VỤ KỲ THI CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2014
-------------------
I. Về hình thức thi:
- Thi trắc nghiệm trên giấy, thời gian thi: 45 phút.
- Thống nhất thi trên Hệ điều hành Microsoft Windows XP; sử dụng soạn
thảo văn bản trên Microsoft Office Word 2003 trình duyệt Microsoft Internet
Explorer hoặc Molliza Firefox
II. Về đề thi:
Đề thi trắc nghiệm gồm 25 câu hỏi: 15 câu về Microsoft Office Word 2003,
10 câu về hệ điều hành Microsoft Windows XP, Win 7, Internet. Mỗi câu hỏi có
04 phương án trả lời (trong đó, chỉ có duy nhất 01 phương án trả lời đúng).
III. Về nội dung ôn tập trọng tâm:
1. Chương trình soạn thảo văn bản - Microsoft Office Word 2003
1.1. Tính năng chính của Microsoft Word là gì?
1.2. Các thao tác bản với tệp văn bản: tạo mới (New), mở (Open), lưu
(Save), đóng (Close), đổi tên (Rename); thanh công cụ (thêm, bớt thanh công
cụ). Các thao tác sau dùng đ gì: Vào menu File / New; menu File / Open;
menu File / Close; menu File / Save As. Chèn, xóa bỏ các hiệu ứng.
- Vào menu File / Save hay sử dụng tổ hợp phím Ctrl + S.
- Chọn tệp văn bản, rồi nháy chuột phải, chọn Rename.
- Vào menu View / Toolbars / chọn thanh công cụ cần thêm.
1.3. Các thao tác bản trong soạn thảo văn bản: lựa chọn (bôi đen) đoạn
văn bản, chọn toàn bộ văn bản; di chuyển; sao chép (Copy), cắt (Cut), dán
(Paste); xoá (Delete), di chuyển tới trang bất kỳ (Go To), tìm kiếm (Find), thay
thế (Replace)… Các thao tác sau dùng để làm gì:
- Tổ hợp phím Ctrl + A; Tổ hợp phím Shift + Home; Tổ hợp phím Shift +
End.
- Tổ hợp phím Ctrl + Enter.
- Chọn phím: Home; End; Ctrl + Home; Ctrl + End.
- Đánh dấu một đoạn văn bản, rồi chọn vào menu Edit / Copy hay sử dụng
Tổ hợp phím Ctrl + C.
Thi công chức cấp xã môn tin học - Trang 2
Thi công chức cấp xã môn tin học - Người đăng: nguyenquockhanh1102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thi công chức cấp xã môn tin học 9 10 655