Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện

Được đăng lên bởi Doo Chun
Số trang: 539 trang   |   Lượt xem: 1927 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THIẾT BỊ MẠNG
GV: ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

1

NỘI DUNG MÔN HỌC
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Cơ bản về Networking (S3 – S35)
Môi trường và thiết bị truyền dẫn (S36 – S59)
Thiết bị liên kết mạng (S60 – S93)
Router (S94 – S172)
Switch (S173 – S316)
Các giao thức định tuyến (S317 – S380)
Access Control List - ACL (S381 – S420)
Network Access Translation (S421 – S442)
Các công nghệ WAN (S443 – S540)

2

CHƯƠNG 1

3

CƠ BẢN VỀ NETWORKING
„
„
„
„
„
„
„

Nhu cầu kết nối Internet
Các ký hiệu (icons) thường dùng
Lược đồ mạng
Phân loại mạng
Mô hình OSI và TCP/IP
Các hệ thống số
Địa chỉ IP
4

Nhu cầu kết nối Internet

5

Nhu cầu kết nối Internet

6

Các ký hiệu thường dùng

7

Lược đồ mạng (Network topology)

8

Phân loại mạng

Mạng cục bộ (Local Area Networks - LANs)
„
„
„
„
„

Có giới hạn về địa lý
Tốc độ truyền dữ liệu cao
Do một tổ chức quản lý
Sử dụng kỹ thuật Ethernet hoặc Token Ring
Các thiết bị thường dùng trong mạng là
Repeater, Brigde, Hub, Switch, Router.

802.3 Ethernet

802.5 Token Ring

9

Phân loại mạng

Mạng cục bộ (Local Area Networks - LANs)

10

Phân loại mạng

Mạng thành phố (Metropolitan Area Network - MANs)
„
„
„

Có kích thước vùng địa lý lớn hơn LAN
Do một tổ chức quản lý
Thường dùng cáp đồng trục hoặc cáp quang

11

Phân loại mạng

Mạng diện rộng (Wide Area Networks - WANs)
„
„
„
„
„

Là sự kết nối nhiều LAN
Không có giới hạn về địa lý
Tốc độ truyền dữ liệu thấp
Do nhiều tổ chức quản lý
Sử dụng các kỹ thuật Modem, ISDN,
DSL, Frame Relay, ATM
12

Phân loại mạng

Mạng diện rộng (Wide Area Networks - WANs)

13

Phân loại mạng

Mạng không dây (Wireless Networking)
„

„

„

Do tổ chức IEEE xây dựng và được tổ chức Wifi Alliance đưa vào sử dụng trên toàn thế giới.
Có 3 tiêu chuẩn: chuẩn 802.11a, chuẩn
802.11b, chuẩn 802.11g (sử dụng phổ biến ở
thị trường Việt Nam).
Thiết bị cho mạng không dây gồm 2 loại: card
mạng không dây và bộ tiếp sóng/điểm truy
cập (Access Point - AP).
14

Phân loại mạng

Mạng không dây (Wireless Networking)

15

Phân loại mạng

Mạng riêng ảo (Virtual Private Networks - VPNs)

16

Mô hình OSI và TCP/IP

Mô hình OSI (Open Systems Interconnection)
„

„

Lý do hình thành: Sự gia tăng
mạnh mẽ về số lượng và kích
thước mạng dẫn đến hiện
tượng bất tương thích giữa các
mạng.
Ưu điểm của mô hình OSI:
„
Giảm độ phức tạp
„
Chuẩn hóa các giao tiếp
„
Đảm bảo liên kết hoạt động
„
Đơn giản việc dạy và học
17

Mô hình OSI và TCP/IP
Đóng gói dữ liệu trong mô hình...
1
THIT B MNG
GV: ThS. Tô Nguyn Nht Quang
Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện - Người đăng: Doo Chun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
539 Vietnamese
Thiết bị mạng và truyền thông đa phương tiện 9 10 58