Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị ngoại vi & Kỹ thuật ghép nối

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/13/2013

MÔN HỌC
Thiết bị ngoại vi & Kỹ thuật ghép nối
(Peripherals & Interfacing Technique)
By Bùi Quốc Anh,
(1983-2013)
Computer Engineering Dept.
(Tài liệu nội bộ - Confidence)
 Facebook: BK-ict Museum

Email: anhbq@soict.hut.edu.vn
P&I

1

Tài liệu tham khảo
Sách:
-

Microprocessor Interfacing techniques, R. Zaks & A. Lease,
Sybex
Micro Processor and Interfacing, D. Hall, McGraw Hill;
IBM PC AT Technical Reference (Buses, IO Ports), IBM;
Introduction to the PC Architecture, IBM PC Institute, 1997
Interfacing to IBM PC – L. C. Eggebrecht, IBM Corp.
Parallel Port Complete, J.Axelson, LakeViewResearch.
Mastering Serial Communication, P.W. Gofton, Sybex.
PC Intern (System Programming), M. Tischer, Abacus.
Programming & Interfacing the 8051 MC, S. Yeralan, AddisonWesley
RTOS
...
P&I

2

1

1/13/2013

Softwares:
- TechHelp Ver. 4.0 / 6.0
- MSDN, Online Help.
- Design tools: OrCAD, Proteous, Cadence, Mentor
Graphics...
- Programming Languages (C, Pascal, MASM, C++, VB,
Delphi, VC++...)
- ....

P&I

3

Websites/pdf files:
- IBM, Microsoft, Intel, Motorola ...
- ATMEL: atmel.com/product/microcontrollers 89Cxx
(51/52/2051/8252, AVR/ATmegaxx - RISC, MSC51)...
- MicroChip.com/PIC (Peripherals Interface Controller)
- RENESAS: T-Engine embedded system
- National Semiconductor:
National.com/products/interface/ ADC-DAC:ADC
0804, 0809, DAC0800/1210, S&H LM198)...
- INTERSIL: intersil.com/products/ICL7109, 7135...
- Analog Devices Inc.: adi.com/products/adc, S&H...:
AD574, AD1674
- USB: usb.org (pdf files for version 1.x & 2.x)
- Cypress – EZ USB, Developing Kit...
- ...
P&I

4

2

1/13/2013

Interfacing?

1. Hardware

Central Sys.

Adaptor

CPU,
Mem,
Bus,
Controllers,
...

Ports

Wide world
Computerized
Dev: KB, Printer,
Scanner, Mouse

Controllers
HDC, CRTC

Specific Devices:
HDD, CRT, ...

ADC, DAC

Industry Objects:
Scale, Furnace,
GenSet, Tanks,...

2. Software: Device Drivers: SLLs, DLLs,
P&I
5
DRVs, VxDs, DCUs,...

Hình 0.2. Sơ đồ ghép nối thiết bị ngoại vi hiện đại
P&I

6

3

1/13/2013

An Intel® Core™ Duo
Processor T2700
System

An Intel® Core™ i7-3770
Processor System
(8M Cache, 3.90 GHz)

P&I

7

H 0.3. Ví dụ về hệ nhúng Atmega 32, RISC
P&I

8

4

1/13/2013

H 5.4. RTU –
Sub system
for Tele Data
acquision
and Control

P&I

9

YÊU CÂU đ/v HỌC VIÊN
- Cần có kiến thức cơ bản các môn học: Lý thuyết mạch, Điện
tử, Điện tử số, Kiến trúc máy tính, Vi xử lý, Hệ điều hành, data
Base và các ngôn ngữ lập ...
1/13/2013
1
P&I 1
MÔN HỌC
Thiết bị ngoại vi & Kỹ thuật ghép nối
(Peripherals & Interfacing Technique)
By Bùi Quốc Anh,
(1983-2013)
Computer Engineering Dept.
(Tài liệu nội bộ - Confidence)
http://bk-ict.com Facebook: BK-ictMuseum
http://www.ktmt.itbk.org/hoctaptrenlop/HK8/
Email: anhbq@soict.hut.edu.vn
P&I 2
Tài liệu tham khảo
Sách:
- Microprocessor Interfacing techniques, R. Zaks & A. Lease,
Sybex
- Micro Processor and Interfacing, D. Hall, McGraw Hill;
- IBM PC AT Technical Reference (Buses, IO Ports), IBM;
- Introduction to the PC Architecture, IBM PC Institute, 1997
- Interfacing to IBM PC – L. C. Eggebrecht, IBM Corp.
- Parallel Port Complete, J.Axelson, LakeViewResearch.
- Mastering Serial Communication, P.W. Gofton, Sybex.
- PC Intern (System Programming), M. Tischer, Abacus.
- Programming & Interfacing the 8051 MC, S. Yeralan, Addison-
Wesley
- RTOS
- ...
Thiết bị ngoại vi & Kỹ thuật ghép nối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị ngoại vi & Kỹ thuật ghép nối - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thiết bị ngoại vi & Kỹ thuật ghép nối 9 10 9