Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế bài giảng điện tử

Được đăng lên bởi bemituothaykhoc
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1248 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phương pháp
thiết kế bài giảng
trên máy tính

NỘI DUNG
 Phân loại các kiểu bài giảng trên máy tính
 Qui trình thiết kế một bài giảng trên máy tính
 Một số vấn đề cần chú ý khi thiết kế bài giảng
trên máy tính
 Các lỗi thường gặp trong quá trình thiết kế
bài giảng trên máy tính

PHÂN LOẠI CÁC KIỂU BÀI GIẢNG
TRÊN MÁY TÍNH
• Kiểu 1: Chỉ có kiến thức cần dạy được đưa lên
màn hình PowerPoint, giờ dạy được tiến hành
như thông lệ, màn hình PowerPoint chỉ được
dùng đơn thuần thay thế bảng và phấn.

PHÂN LOẠI CÁC KIỂU BÀI GIẢNG
TRÊN MÁY TÍNH
• Kiểu 2: Ngoài lượng kiến thức cần dạy còn có
thêm một lượng đáng kể các thông tin phụ như
âm thanh, tranh ảnh, phím minh hoạ đi kèm.
Trong kiểu này, màn hình PowerPoint được
dùng thay thế bảng phấn, giáo cụ trực quan, thí
nghiệm... nhưng đạt hiệu quả cao hơn do tính
đồng bộ, đồng thời của các thông tin minh hoạ
với kiến thức cần dạy.

PHÂN LOẠI CÁC KIỂU BÀI GIẢNG
TRÊN MÁY TÍNH
• Kiểu 3: Màn hình PowerPoint được "trang bị"
thêm chức năng điều khiển, cho phép chuyển
kết quả xử lý thông tin, phản hồi.
Kiểu này đòi hỏi GV phải dự đoán phản ứng,
sai lầm, thắc mắc... của học sinh và chuẩn bị
sẵn các phương án xử lý trong các tập tin
PowerPoint.

CẤU TRÚC CỦA MỘT BÀI GIẢNG
TRÊN MÁY TÍNH
• Cấu trúc bài dạy phải chặt chẽ, lôgic. Thông tin
ngắn gọn, cô đọng, được bố trí và trình bày một
cách khoa học phù hợp với tiến trình lên lớp.
• Thể hiện đồng bộ và hợp lý các đối tượng đa
phương tiện để hỗ trợ các hoạt động nhận thức.
• Bài dạy cần khuyến khích sự trao đổi giữa giáo
viên và học sinh; tăng cường trao đổi, hợp tác
giữa các học sinh; khích lệ tư duy, hoạt động
học tập, sáng tạo …
• Nội dung bài dạy phải cuốn hút, đảm bảo học
sinh tập trung vào nội dung, lôgic của kiến
thức.

CẤU TRÚC CỦA MỘT BÀI GIẢNG
TRÊN MÁY TÍNH
• Sử dụng cấu trúc đã được thiết kế sẵn
• Generic (kiểu chung)
• Training (huấn luyện)
• Brainstorming session (phương pháp công
kích não)
• …

CẤU TRÚC CỦA MỘT BÀI GIẢNG
TRÊN MÁY TÍNH
• Sử dụng cấu trúc dạng lưu đồ
Giới thiệu

Vấn đề 1

Vấn đề 2…

Kết luận

Kết thúc

QUI TRÌNH THIẾT KẾ MỘT BÀI GIẢNG
TRÊN MÁY TÍNH
• Bước 1. Chọn bài dạy thích hợp
• Bước 2. Lựa chọn nội dung cần thể hiện
trong bài dạy ( ý tưởng trình bày)
• Bước 3. Chia nhỏ nội dung thông tin
thành những mô đun. Mỗi mô đun thông
tin sẽ được hiển thị trong một slide.

QUI TRÌNH THIẾT KẾ MỘT BÀI GIẢNG
TRÊN MÁY TÍNH
• Bước 4. Lựa chọn các dạng đối tượng đa
phương tiện (multimedia) phù hợp để
minh họa cho nội dung bài giảng
• Bước 5. Chuẩn bị ...
Phương pháp
Phương pháp
thiết kế bài giảng
thiết kế bài giảng
trên máy tính
trên máy tính
thiết kế bài giảng điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế bài giảng điện tử - Người đăng: bemituothaykhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
thiết kế bài giảng điện tử 9 10 370