Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế bản vẽ phác 2D (Sketcher)

Được đăng lên bởi Dung Cnc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết kế bản vẽ phác 2D
(Sketcher)
1- Vào môi trường thiết kế bản vẽ phác 2D
2- Giới thiệu các chức năng thiết kế
3- Ghi kích thước cho bản vẽ (Dimension)
4- Chỉnh sửa bản vẽ phác (Edit)
5- Tạo các điều kiện rằng buộc (Constraints)
Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

...
Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên
soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí - Trường ĐHBK Hà Nội
Thiết kế bản vẽ phác 2D
(Sketcher)
1- Vào môi trường thiết kế bản vẽ phác 2D
2- Giới thiệu các chức năng thiết kế
3- Ghi kích thước cho bản vẽ (Dimension)
4- Chỉnh sửa bản vẽ phác (Edit)
5- Tạo các điều kiện rằng buộc (Constraints)
Thiết kế bản vẽ phác 2D (Sketcher) - Người đăng: Dung Cnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thiết kế bản vẽ phác 2D (Sketcher) 9 10 571