Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống xử lý ảnh số trên nền fpga

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 2755 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ketnooi.com k t n i công dân đi n t

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN – BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ ẢNH SỐ TRÊN
NỀN FPGA

Nhóm sinh viên thực hiện: Ngô Hải Bắc

Đỗ Trung Hiếu
Lớp Điều khiển tự động 1 – K48
Giáo viên hướng dẫn:

HÀ NỘI - 2008
1

Ts. Lưu Hồng Việt

Ketnooi.com k t n i công dân đi n t

Lời cảm ơn
Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo TS. Lưu
Hồng Việt, người đã giúp đỡ rất nhiều về định hướng nghiên cứu, thiết bị thí
nghiệm phục vụ cho nghiên cứu.
Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã giảng dạy chúng
em, đặc biệt là các thầy cô giáo trong Bộ môn Điều khiển tự động – Khoa
Điện, TS. Phạm Ngọc Nam – Phó Trưởng bộ môn Điện tử - Tin học – Khoa
Điện tử Viễn Thông – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tạo điều kiện
giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
Xin chân thành cảm ơn Dave Vanden Bout, kĩ sư của công ty XESS
Corporation đã trả lời tận tình những thắc mắc của chúng em về KIT XSA3S1000 và XST-3.0.
Và cuối cùng, chúng em xin dành tất cả lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc
nhất tới bố mẹ chúng em, những người đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng em
nên người, đã lo lắng, chỉ bảo từ những việc nhỏ nhất, đã tạo mọi điều kiện
cho chúng em được sống và học tập một cách tốt nhất để vươn tới những ước
mơ và hoài bão của mình.
Mặc dù đã rất nỗ lực và cố gắng để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này,
song chắc chắn không thể tránh khỏi sai sót. Vì vậy, chúng em rất mong được
sự chỉ bảo của thầy cô giáo để đề tài tốt nghiệp này hoàn thiện hơn.

2

Ketnooi.com k t n i công dân đi n t

Mục lục
Lời cảm ơn.................................................................................................................................................. 2
Mục lục ....................................................................................................................................................... 3
Danh mục các hình vẽ trong đồ án tốt nghiệp...................................................................................... 6
Mở đầu........................................................................................................................................................ 8
Phần 1 : Cơ sở lý thuyết xử lý ảnh số ................................................................................................... 10
1.1.

Khái quát về hệ thống Thị giác máy tính và Cảm biến thị giác........................................ 10

1.3.

Các thành phần của hệ thống xử lý ảnh: ..........
1
Đ
I H
C BÁCH KHOA HÀ N
I
KHOA ĐIỆN – BỘ MÔN ĐIỀU KHIN TỰ ĐỘNG
THIT KHTHNG XNH STRÊN
NN FPGA
Nhóm sinh viên thc hin: Ngô Hi Bc
Đỗ Trung Hiếu
Lớp Điều khin tự động 1 – K48
Giáo viên hướng dn: Ts. Lưu Hồng Vit
HÀ NI - 2008
Ketnooi.com k󰗀t n󰗒i công dân đi󰗈n t󰗮
Thiết kế hệ thống xử lý ảnh số trên nền fpga - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống xử lý ảnh số trên nền fpga - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Thiết kế hệ thống xử lý ảnh số trên nền fpga 9 10 980