Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế icon

Được đăng lên bởi tdhoai2
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 0 lần
21/8/2015

Thiết kế Awesome Icons mạng xã hội với Corel Draw
Nhà

Website Tem plates

TRANG WEB FLASH

TEMPLATES CMS

Templates
Blog
Các dịch vụ

Tìm kiếm

Miễn phí tài nguyên
Tiếp xúc

Hướng dẫn
flash
& Tài
Ads by Google

Dreamweaver
Hướng dẫn

► Corel Draw

CorelDraw Hướng dẫn
3D Boxes

Fireworks
Hướng dẫn
& Tài

Photoshop
Hướng dẫn

► PNG Icons ► Logo Design ► Icon Design

Thiết kế Web
Hướng dẫn
& Tài

CSS
Hướng dẫn

CorelDraw
Hướng dẫn

Bạn đang ở đây:: Trang chủ> Tài nguyên miễn phí> CorelDraw Tutorials> Aw esome xã hội Icon
Thiết kế

Thiết kế Awesome Icons mạng xã hội với
Corel Draw

3D Effect
Tóm tắt Illustration
Anime Cartoon Vẽ
Biểu tượng xã hội tuyệt vời
Thiết kế
Thiết kế Banner
Thiết kế Brochure

Like

218

Tw eet

13

3

143

Seoul Accommodations
Unique Rentals in Seoul. Book accommodations from $49/night.

Business Card Thiết kế
CD Cover Thiết kế
Giáng sinh Card Design
Cổ điển Tờ bướm quảng cáo

Trong hướng dẫn này bạn sẽ học cách để tạo ra thiết kế tuyệt vời biểu tượng mạng xã
hội của một con rồng, con sói, con ngựa và con hổ trong Corel Draw.

Thiết kế
Thiết kế Logo cổ điển
Nữ minh họa
Thiết kế Logo Floral
Thiết kế thư mục
Text Effects Graffiti
Tim Sôcôla Hộp
Text Effect lỏng
New Year Wallpaper
Đảng Poster Thiết kế
Popstyle Poster Thiết kế
Giao diện thiết kế đơn giản
Techno Tờ bướm quảng cáo
Thiết kế
Thiết kế Typography
Wallpaper Design
Web Layout Design
Thiết kế Website

Tài CorelDraw miễn
phí
Danh Thiếp
Coreldraw Brochure Template
Dow nloads
Logos

Bài báo viết, gợi ý
tưởng
Brochure Design Tips & Ý
tưởng
Logo Thiết kế Ý tưởng mới!
Mẹo thiết kế Logo

Hơn nữa Miễn phí

Hình ảnh cuối cùng Preview

Stuff
Trang w eb Buttons1/52

21/8/2015

Thiết kế Awesome Icons mạng xã hội với Corel Draw

Trang w eb Headers New!
Backgrounds trang w eb

Chi tiết hướng dẫn
Chương trình: CorelDraw 11 - X5
Khó khăn: Tất cả
Thời gian dự kiến hoàn thành: 30 phút

Bước 1: Các yếu tố cơ bản
Trước hết bạn phải sử dụng CorelDraw với phiên bản 11 +. Trong hướng dẫn này, tôi
sử dụng CorelDraw X5, rồi cho phép bắt đầu. Chúng ta hãy nhìn vào các yếu tố cơ
bản được sử dụng để tạo ra các thiết kế của chúng tôi:2/52

21/8/2015

Thiết kế Awesome Icons mạng xã hội với Corel Draw

Đây cũng sẽ là bước của chúng tôi để tạo ra các thiết kế.

Bước 2: Tạo Worksheet
Được rồi, bây giờ mà bạn biết các bước và các yếu tố, chúng ta sẽ bắt đầu...
21/8/2015 Thiết kế Awesome Icons mng xã hi vi Corel Draw
http://www.entheosweb.com/tutorials/coreldraw/awesome_social_icons.asp 1/52
Nhà
Templates
Blog
c dịch v
Min phí i nguyên
Tiếp xúc
Website Templates TRANG WEB FLASH TEMPLATES CMS
Tìm kiếm
Hướng dẫn
flash
& Tài
Dreamweaver
Hướng dẫn
Fireworks
Hướng dẫn
& Tài
Photoshop
Hướng dẫn
Thiết kế Web
Hướng dẫn
& Tài
CSS
Hướng dẫn
CorelDraw
Hướng dẫn
Bạn đang ở đây:: Trang chủ> Tài nguyên miễn phí> CorelDraw Tutorials> Aw esome xã hội Icon
Thiết kế
CorelDraw Hướng dẫn
3D Boxes
3D Effect
Tóm tắt Illustration
Anime Cartoon Vẽ
Biểu tượng xã hội tuyệt vời
Thiết kế
Thiết kế Banner
Thiết kế Brochure
Business Card Thiết kế
CD Cover Thiết kế
Giáng sinh Card Design
Cổ điển T bướm quảng cáo
Thiết kế
Thiết kế Logo cổ điển
N minh họa
Thiết kế Logo Floral
Thiết kế thư mục
Text Effects Graffiti
Tim Sôcôla Hộp
Text Effect lỏng
New Year Wallpaper
Đảng Poster Thiết kế
Popstyle Poster Thiết kế
Giao diện thiết kế đơn giản
Techno Tờ bướm quảng cáo
Thiết kế
Thiết kế Typography
Wallpaper Design
Web Layout Design
Thiết kế Website
Tài CorelDraw miễn
phí
Danh Thiếp
Coreldraw Brochure Template
Dow nloads
Logos
Bài báo viết, gợi ý
tưởng
Brochure Design Tips & Ý
tưởng
Logo Thiết kế Ý tưởng mới!
Mo thiết kế Logo
n nữa Miễn phí
Stuff
Trang w eb Buttons
Tw eet 13
3
143
Thiết kế Awesome Icons mạng hội với
Corel Draw
Trong hướng dẫn này bạn sẽ học cách để tạo ra thiết kế tuyệt vời biểu tượng mng xã
hội của một con rồng, con sói, con ngựa và con hổ trong Corel Draw.
Hình ảnh cuối cùng Preview
Ads by Google Corel Draw PNG Icons Logo Design Icon Design
218Like
Seoul Accommodations
Unique Rentals in Seoul. Book accommodations from $49/night.
Thiết kế icon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế icon - Người đăng: tdhoai2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Thiết kế icon 9 10 416