Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế sản phẩm với CAD

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết kế sản phẩm với
CAD
Product Design With CAD
Product Design in CAD Environment

Các mục đích chính
1.

2.

3.

Giúp sinh viên làm quen và thực hành các bước
của một tiến trình tính toán, thiết kế hoặc thiết kế
lại với sự trợ giúp của máy tính;
Phát triển kỹ năng thiết kế các sản phẩm độc lập,
có tính thực tiễn và đầy đủ chức năng ứng dụng
cho sinh viên;
Giúp sinh viên thực hành kỹ năng thiết kế sản
phẩm cơ khí có trợ giúp của máy tính, hoàn chỉnh
các bản vẽ từ phác thảo, vẽ lắp, vẽ chế tạo,
phiếu vật liệu cho đến báo cáo kỹ thuật hoàn
chỉnh;

Các nội dung chính








Chương 1. Giới thiệu
Chương 2. Các nguyên tắc tạo mô hình khối
rắn
Chương 3. Thiết kế các chi tiết có công dụng
chung
Chương 4. Lắp ráp và mô phỏng
Chương 5. Báo cáo thiết kế

Chương 1. Giới thiệu

Các vấn đề cơ bản về thiết kế cơ khí
với CAD

Nội dung chương 1


1.1. Các khái niệm cơ bản







1.1.1. Máy tính trợ giúp thiết kế
1.1.2. Các dạng bản vẽ
1.1.3. Các dạng mô hình CAD
1.1.4. Chuyển đổi kết quả thiết kế

1.2. Các phần mềm trợ giúp thiết kế




1.2.1. Phần mềm hỗ trợ tính toán
1.2.2. Phầm mềm hỗ trợ vẽ thiết kế
1.2.3. Kết nối CAD/CAM/CNC

Ghi chú


Các hình vẽ minh họa trong bài giảng này
được chụp từ 2 tài liệu sau:




Graphic Concepts for Computer-Aided Design;
Richard M Lueptow. Pearson; Prentice Hall, Inc.
Graphics Concepts with Solidworks®, Richard M.
Lueptow and Michael Minbiole. Pearson
Education.

1.1. Các khái niệm cơ bản


1.1.1. Máy tính trợ giúp thiết kế



Trợ giúp tính toán: Nhanh, chính xác;
Trợ giúp vẽ:








Nhanh
Sử dụng nhiều lần cho các chi tiết tương tự;
Giàu thông tin trên bản thiết kế;
Mô phỏng hoạt động hệ thống;
Kết nối gia công

Cho phép tìm hiểu đối tượng hình dáng, kích thước, thể
tích… trực quan như đối với vật thể thực.

1.1.2. Các dạng bản vẽ
Lịch sử:




Chiếu phối cảnh – Perspective view;
Diễn tả cấu trúc - Exploded view;
Chiếu vuông góc - Orthographic Projections;




Phép chiếu đẳng cự - Isometric View được sử dụng thông
dụng.

Bản vẽ truyền thống:




Sử dụng hình chiếu vuông góc (Projected view); hình cắt
(Section view) để mô tả chi tiết;
Đôi khi sử dụng hình chiếu xiên (Auxiliary view).

Mô tả vật thể bằng bản vẽ kỹ
thuật

Các phép chiếu?

Chiếu phối
cảnh

Chiếu
vuông góc

Chiếu trục
đo

Quan hệ hướng chiếu – Góc phần tư thứ nhất

Quan hệ hướng chiếu – Góc phần tư thứ
ba

Chiếu xiên (Hình chiếu phụ)

Vẽ bằng tay

Bản vẽ chế tạo (Working
drawing)

Bản vẽ lắp (Assembly
drawing)

Phiếu vật...
Thiết kế sản phẩm với
CAD


Thiết kế sản phẩm với CAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế sản phẩm với CAD - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Thiết kế sản phẩm với CAD 9 10 194