Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế template joomla

Được đăng lên bởi Tiến Nguyễn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
template

Thiết kế

joomla

1.Căn bản làm Template và Thiết kế Site
Tổng quan về làm Template
File dàn trang
Style Sheets – trang đinh kiểu

Tổng quan về làm Template
The Joomla Template system is amongst the easiest to learn in the Content Management System family.
Templates are located in the /templates directory. The following shows a typical directory structure for a
template:
Hệ thống Joomla Template nằm trong những cái dễ học nhất của họ Content Management System
/templates
/basic_template
/css
template_css.css
/images
index.php
template_thumbnail.png
templateDetails.xml
Đó là tập hợp tối thiểu các file bạn cần để tạo một template. Lệnh nhân đòi hỏi mỗi tên file phải được tôn
trọng như thế. Chú ý rằng trong khi không có ảnh nào hiển thị trong thư mục /images, nó là nơi đặc trưng
bạn nên đặ bất cứ ảnh nào đang hỗ trợ cho template của bạn, như ảnh nền (backgrounds), banner, v.v.
Chúng ta hãy xem kĩ từng file trong đó.

index.php
Đây là file giàn trang template.
template_css.css
Css stylesheet cho template (trang định kiểu).
templateDetails.xml
File siêu dữ liệu (metadata) theo định dạng XML.
template_thumbnail.png
Một mặt màn hình (screenshot) thu nhỏ của template, thường khoảng rộng 140 pixel và cao 90 pixel.

File dàn trang
Mặc dù file dàn trang là một file PHP, nó được viết phần lớn trong HTML với chỉ vài tiểu trình (snippet) của
PHP. Bạn không cần phải là một chuyên gia về PHP để viết được một file template. Tất cả bạn cần là học nơi
nào đặt các khóa móc (key “hooks”) vào cỗ máy template Joomla. Trong khung (framework) HTML bạn đặt
các “cửa xổ” nhìn vào bên trong cơ sở dữ liệu đặng sau website của bạn. có nhiều cửa sổ nhỏ điển hình được
gọi là các Module và thông thường một cai mở rộng hơn (như một cửa chính) cho một Component.
Bạn được khuyến khích viết các template trong XHTML. Mặc dù có tranh luận liệu XHML có là lỗi đi của tương
lai hay không, nó vẫn là một định dạng XML chuẩn rất tốt, trong khi HTML là một chuẩn rời rạc. Các phiên
bản tương lai của Joomla sẽ giừa ngày càng nhiều vào XML vì đó là lối đi kế tục kiểu mẫubây giờ.
File index.php cho dàn trang 3 cột gần như giống dưới đây trong kiểu sương sống:
1: <?php

2: $iso = explode( '=', _ISO );
3: echo '<?xml version="1.0" encoding="' . $iso[1] . "\">\n";
4: /** ensure this file is being included by a parent file */
5: defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not
allowed.' );
6: ?>
7: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN""
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế template joomla - Người đăng: Tiến Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Thiết kế template joomla 9 10 525