Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế tuyến thông tin quang

Được đăng lên bởi Bao Thanh Thiên
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn


Thiết kế tuyến thông tin quang

LỜI NÓI ĐẦU
Với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của công nghệ thông tin nói chung và kỹ
thuật viễn thông nói riêng. Nhu cầu dịch vụ viễn thông phát triển rất nhanh tạo ra áp
lực ngày càng cao đối với tăng dung lượng thông tin. Cùng với sự phát triển của kỹ
thuật chuyển mạch, kỹ thuật truyền dẫn cũng không ngừng đạt được những thành tựu
to lớn, đặc biệt là kỹ thuật truyền dẫn trên môi trường cáp sợi quang. Tương lai cáp
sợi quang được sử dụng rộng rãi trên mạng viễn thông và được coi như là một môi
trường truyền dẫn lý tưởng mà không có một môi trường truyền dẫn nào có thể thay
thế được. Các hệ thống thông tin quang với ưu điểm băng thông rộng, cự ly xa, không
ảnh hưởng của nhiễu và khả năng bảo mật cao, phù hợp với các tuyến thông tin xuyên
lục địa đường trục và có tiềm năng to lớn trong việc thực hiện các chức năng của mạng
nội hạt với các cấu trúc linh hoạt và đáp ứng mọi loại hình dịch vụ hiện tại và tương
lai. Ta có thể thấy mạng thông tin quang hiện nay vẫn còn một số hạn chế về chất
lượng truyền dẫn do băng thông còn hẹp, khoảng cách truyền dẫn ngắn, vì thế yêu cầu
đặt ra là phải tăng chất lượng cũng như cự ly đường truyền cho chế độ thông tin quang
hiện nay. Giải pháp được đưa ra ở đây là công nghệ ghép kênh theo bước sóng WDM,
nó cho phép ghép nhiều bước sóng trên cùng một sợi quang do đó có thể tăng dung
lượng đường truyền mà không cần tăng thêm sợi quang.
Với bài toán: “Xây dựng phương án thiết kế mô phỏng hệ thống thông tin
quang WDM thực tế cho 23.000 thuê bao ở TP.Pleiku Tỉnh Gia Lai”. Nhóm em xin
trình bày tổng quan về hệ thống thông tin quang WDM, xây dựng mô hình mô phỏng
hệ thống thông tin quang WDM theo phương án đã thiết kế.
Chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo Th.s Trần Thị Trà
Vinh, đã hướng dẫn, giúp đỡ nhóm em trong thời gian qua.
Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng do trình độ còn hạn chế nên sẽ không tránh
khỏi những thiếu xót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy, các bạn
để bài tập của chúng em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

SVTH: Lưu Thị Tuyết

Trang 1

Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn


Thiết kế tuyến thông tin quang

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................. 1
MỤC LỤC.................................................................................................................... 2
DANH MỤC HÌNH...........................
Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt Hàn 
Thiết kế tuyến thông tin quang
LỜI NÓI ĐẦU
Với sự phát triển cùng mạnh mẽ của công nghệ thông tin nói chung kỹ
thuật viễn thông nói riêng. Nhu cầu dịch vụ viễn thông phát triển rất nhanh tạo ra áp
lực ngày càng cao đối với ng dung lượng thông tin. Cùng với sự phát triển của kỹ
thuật chuyển mạch, kỹ thuật truyền dẫn cũng không ngừng đạt được những thành tựu
to lớn, đặc biệt k thuật truyn dẫn trên môi trường cáp sợi quang. Tương lai cáp
sợi quang được sử dụng rộng rãi trên mạng viễn thông đưc coi như một môi
trường truyền dẫn tưởng không một môi trường truyền dẫn nào thể thay
thế được. Các hệ thống thông tin quang với ưu điểm băng thông rộng, cly xa, không
ảnh hưởng của nhiễu và khả năng bảo mật cao, phù hợp với các tuyến thông tin xuyên
lục địa đường trục và có tiềm năng to lớn trong việc thực hiện các chức năng của mạng
nội hạt với các cấu trúc linh hoạt đáp ứng mọi loại hình dịch vụ hiện tại tương
lai. Ta thể thấy mạng thông tin quang hiện nay vẫn còn mt số hạn chế về chất
lượng truyền dẫn do băng thông còn hẹp, khoảng cách truyền dẫn ngắn, vì thế yêu cầu
đặt ra là phải tăng chất lượng cũng như cự ly đường truyền cho chế độ thông tin quang
hiện nay. Giải pháp được đưa ra ở đây là công nghệ ghép kênh theo bước sóng WDM,
cho phép ghép nhiều bước sóng trên cùng một sợi quang do đó thể tăng dung
lượng đường truyền mà không cần tăng thêm sợi quang.
Với i toán: Xây dựng phương án thiết kế phỏng hệ thống thông tin
quang WDM thực tế cho 23.000 thuê bao TP.Pleiku Tỉnh Gia Lai”. Nhóm em xin
trình bày tổng quan về hệ thống thông tin quang WDM, xây dựng mô hình phỏng
hệ thống thông tin quang WDM theo phương án đã thiết kế.
Chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo Th.s Trần Thị Trà
Vinh, đã hướng dẫn, giúp đỡ nhóm em trong thời gian qua.
Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng do trình độ còn hạn chế nên sẽ không tránh
khỏi những thiếu xót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy, các bạn
để bài tập của chúng em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
SVTH: Lưu Thị Tuyết Trang 1
Thiết kế tuyến thông tin quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế tuyến thông tin quang - Người đăng: Bao Thanh Thiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Thiết kế tuyến thông tin quang 9 10 820