Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế web bằng wordpress

Được đăng lên bởi transp19912012
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÀI LIỆU THỰC HÀNH XÂY
DỰNG WEB BẰNG WORDPRESS

Trần Nguyên Hải – AN2S

Page 1

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN XÂY
DỰNG WEB BẰNG WORDRESS
Bước 1: Dựng Web Server trên localhost với gói XAMPP 1.7.3 installer
Vào trang ‘google.com’ gõ vào từ khóa XAMPP 1.7.3 installer.

Vào trang  để download bản XAMPP 1.7.3.

Trần Nguyên Hải – AN2S

Page 2

Cài đặt Xampp

Ấn Install.
Chờ quá trình cài đặt hoàn thành.

Trần Nguyên Hải – AN2S

Page 3

Xuất hiện cửa sổ trên, chọn y.

Chọn y.

Trần Nguyên Hải – AN2S

Page 4

Ấn enter.

Ấn enter.

Trần Nguyên Hải – AN2S

Page 5

Chọn x để thoát khỏi giao diện dòng lệnh.

Mở biểu tượng XAMMPP Control Panel, start 2 dịch vụ Apache và MySql.

Trần Nguyên Hải – AN2S

Page 6

(Lưu ý: Apache và MySql phải luôn ở trạng thái ‘running’ thì trang web mới chạy
được)
Bật trình duyệt firefox, gõ vào đường dẫn http://localhost/ để kiểm tra kết quả.

Chọn ngôn ngữ English. => Xuất hiện giao diện của XAMPP.

Trần Nguyên Hải – AN2S

Page 7

Để tạo một trang web mới, ta phải tạo một database cho trang web đó.
Database sẽ được tạo trong phpMyAdmin.

Click vào phpMyAdmin.

Trần Nguyên Hải – AN2S

Page 8

Chọn thẻ database.

Tại mục Create new Database => nhập tên database muốn tạo (ở đây là database
“wordpress”) => Chọn Create.
Trần Nguyên Hải – AN2S

Page 9

Database được tạo thành công.

Bước 2: Cài đặt wordpress trên localhost
Giải nén file wordpress-3.3.1.zip vào C:\xampp\htdocs. Vào trình duyệt gõ
localhost/wordpress

Chương trình yêu cầu chúng ta t ạo file configuration. Chọn “Create a
Configuration File”.
Trần Nguyên Hải – AN2S

Page 10

Để cài đặt wordpress chúng ta cần những thông số về Database name, Database
username, Database password, Database host (đã tạo trong phpMyAdmin).
Chọn “Let’s go”.

Trần Nguyên Hải – AN2S

Page 11

Điền vào các thông tin trên sau đó ấn Submit.

Tiến hành quá trình cài đặt. Chọn Run the Install.

Trần Nguyên Hải – AN2S

Page 12

Điền vào những thông tin cần thiết.
Site Title: tên trang web của bạn.
Username: mặc định là admin.
Password, twice: password có thể bao gồm chữ, số, kí tự đặc biệt.
Your E-mail: địa chỉ e-mail của bạn.
Privacy: check vào dòng “Allow…” => cho phép trang web của bạn xuất hiện
trong những trang tìm kiếm như Google. Điều này khiến WordPress được đánh giá
là trang web hỗ trợ SEO tốt.

Trần Nguyên Hải – AN2S

Page 13

Trang web đã được cài đặt thành công. Ấn “Log In” để đăng nhập vào trang quản
lý.

Nhập Username và Password vào.
Trần Nguyên Hải – AN2S

Page 14

<= Giao diệ...
Trần Nguyên Hải AN2S Page 1
TÀI LIỆU THỰC HÀNH XÂY
DNG WEB BNG WORDPRESS
Thiết kế web bằng wordpress - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế web bằng wordpress - Người đăng: transp19912012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Thiết kế web bằng wordpress 9 10 208